Vad är lupus?

SLE är en kronisk reumatisk systemsjukdom som kännetecknas av inflammation/förstörelse och kan drabba i stort sett alla organ i kroppen. Inflammationen vid SLE är typiskt medierad av immunkomplexdepositioner i de drabbade vävnaderna och består ofta av immunglobuliner och komplementfaktorer. Sjukdomsorsaken är okänd.

Är lupus farligt?

Hjärta. Hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar är överrepresenterat vid SLE. Inte minst åderförkalkning. Här får man vara uppmärksam på kolesterolnivåer och blodtryck tillsammans med olika mekanismer i kroppen som hör till SLE-sjukdomen.

Kan man dö av lupus?

Symtom på SLE. Besvären vid SLE kommer och går i skov och symtomen är väldigt olika från person till person. Många får en lindrig men vissa en svårare variant av sjukdomen som kan vara livshotande. SLE kan ge många olika typer av besvär och kan därför likna många andra sjukdomar.

Vilken sjukdom är lupus?

SLE, systemisk lupus erythematosus, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som hör till de reumatiska sjukdomarna. Immunförsvaret angriper den egna kroppen när man har SLE. Du kan inte bli helt frisk från SLE, men symtomen kan lindras med hjälp av läkemedel.

Hur diagnostiseras lupus?

Sjukdomen diagnostiseras med hjälp av 11 kriterier. Blodprov mot olika markörer används också för att säkerställa diagnosen. Det är bland annat viktigt att undvika solljus vid SLE.

Varför får man lupus?

Ännu så länge är orsaken till varför SLE uppstår är inte känd. Man misstänker att det finns en ärftlig faktor. Var tionde person med SLE har en släkting med samma sjukdom. Vissa läkemedel kan sätta igång sjukdomen och även solstrålning, infektioner och rökning har en negativ påverkan.

Hur länge kan man leva med SLE?

Många patienter som får SLE i barndomen klarar sig bra. Däremot kan sjukdomen i vissa fall vara mycket allvarlig och till och med vara livshotande. Sjukdomen kan vara aktiv under hela ungdomen och upp i vuxen ålder. Prognosen för pediatrisk SLE beror på hur allvarligt drabbade de inre organen är.

Kan man dö av reumatisk sjukdom?

Hos patienter med ledgångsreumatism, RA (reumatoid artrit), finns en ökad risk att utveckla eller i hjärt-kärlsjukdom. Detsamma gäller för vissa tumörformer och infektioner.

Är SLE en allvarlig sjukdom?

Det är en mycket allvarlig sjukdom, förklarar Ann-Christine Syvänen, som är professor i molekylär medicin vid Uppsala universitet. – SLE förekommer i många olika former och kan vara mycket svårbehandlad. Det är en systemisk sjukdom, och alla kroppens organ kan i princip drabbas.

Vilka är de vanligaste autoimmuna sjukdomarna?

Autoimmuna sjukdomar är en mycket stor grupp där vi återfinner många vanliga sjukdomar som reumatism, SLE, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, multipel skleros, typ 1-diabetes, psoriasis, autoimmun sköldkörtelsjukdom och många fler.

Varför får man Sjögrens syndrom?

Vad orsakar Sjögrens syndrom? – Orsakerna är inte helt klarlagda, men en kombination av genetisk mottaglighet och omgivningsfaktorer gör att sjukdomen bryter ut. Precis som vid andra reumatiska sjukdomar är de genetiska orsakerna komplexa, det handlar om många olika gener som bidrar.

Vad är Kollagenos?

SLE är en kronisk reumatisk systemsjukdom som kännetecknas av inflammation/förstörelse och kan drabba i stort sett alla organ i kroppen. Inflammationen vid SLE är typiskt medierad av immunkomplexdepositioner i de drabbade vävnaderna och består ofta av immunglobuliner och komplementfaktorer. Sjukdomsorsaken är okänd.

Hur upptäcker man autoimmun sjukdom?

En autoimmun sjukdom uppstår när kroppens immunförsvar inte kan skilja på dina egna friska celler och främmande eller felaktiga celler som ska bekämpas eller tas bort. Det gör att immunförsvaret misstar sig och angriper normala celler och vävnader i kroppen.

What is lupus?

What is Lupus?

What Is Lupus?

Lämna en kommentar