Vad är lymfom?

Lymfom är ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar i lymfsystemet. Vissa lymfom är aggressiva och snabbväxande, andra växer ofta långsamt och har ett mer stillsamt sjukdomsförlopp. Chansen att bli botad varierar mycket mellan olika lymfomtyper.

Kan man överleva lymfom?

Många kan bli av med sjukdomen även om den har spridit sig i kroppen. Långsamt växande lymfom är svårare att bli av med men behöver oftast bara behandlas när du har symtom. De flesta kan leva ett bra liv länge med sjukdomen.

Hur dödligt är lymfom?

Enligt det svenska lymfomregistret lever cirka 60 procent av patienterna 10 år efter diagnos, den relativa överlevnaden är cirka 80 procent. Detta innebär att ”överdödligheten” på grund av follikulära lymfom är cirka 20 procent under denna period.

Vad orsakar lymfkörtelcancer?

Större betydelse kan kemikalier och andra cancerframkallande ämnen, som till exempel asbest, på arbetsplatser ha. Har man samtidigt en annan riskfaktor, till exempel rökning, kan risken för att drabbas av cancer öka.

Var sitter körtlarna i kroppen?

Lymfkörtlarna ligger ofta samlade i grupper, som pärlor på ett halsband, till exempel i armhålorna, nacken, vid käkarna, ljumskarna, bakom bröstbenet och längs de stora blodkärlen i magen. Lymfkörtlarna kan också finnas en och en utspridda i kroppen. Det finns mellan 500 och 1000 lymfkörtlar i kroppen.

Kan lymfom botas?

Behandlingens syfte är i regel att pressa tillbaka sjukdomen och bromsa förloppet, lågmalignt lymfom är en kronisk sjukdom. Trots att behandlingen inte är botande ser man långa remissioner och överlevnaden är ofta lång. Lågmaligna lymfom är ovanliga före 50 års ålder. Risken att få dessa lymfom ökar med stigande ålder.

Vilken cancer har sämst prognos för överlevnad?

Lungcancer dödligaste cancerformen

Dödligheten har sedan 1980-talet stadigt minskat hos män. Hos kvinnor har dödligheten tvärtom ökat för att i mitten av 2000-talet plana ut. Lungcancer är sedan 2005 den cancersjukdom flest kvinnor avlider av.

Vilken cancer är svårast att bota?

PORTRÄTT Bukspottkörtelcancer, pankreascancer, är en av de svåraste cancersjukdomarna. Den är svår att diagnosticera och ännu svårare att behandla.

Hur sprider sig lymfom?

Sjukdomen startar som regel i en lymfkörtel eller thymus och sprider sig därefter först till närliggande lymfkörtlar och sedermera även till mer avlägsna lymfkörtlar och mjälte. Andra vävnader såsom lunga, lever och skelett kan ibland vara angripna speciellt i samband med återfall.

Hur länge kan lymfkörtlar vara svullna?

Det kan ibland vara svårt för läkaren att avgöra varför lymfkörtlarna är svullna. Då kan du få avvakta och se om svullnaden går ner av sig själv. Det kan ta upp till tre veckor.

Hur börjar lymfom?

De flesta som söker vård för lymfom – sju av tio – har själva upptäckt en förstorad lymfknuta, ofta på halsen, vid nyckelbenen eller någon annanstans på kroppen. Hodgkinlymfom ger oftast symtom på grund av förstorade lymfknutor. Ett lymfom kan dock växa ut ifrån lymfvävnad var som helst i kroppen.

Vilken cancer ger svettningar?

Generaliserad svettning är vanligt vid avancerad cancersjukdom, särskilt vid lymfom. Svettning förekommer även vid infektion, menopaus samt vid endokrina sjukdomar såsom diabetes mellitus och hypertyreos.

Hur länge kan man bromsa cancer?

En patient med kronisk cancer kan behöva vård under många år. Det kan vara svårt att förbinda sig till vården om behandlingarna ger många biverkningar eller på annat sätt försvårar livet. Därför är det viktigt att regelbundet kartlägga hur patienten mår, så att de problem som behandlingarna orsakar kan åtgärdas.

Vad göra åt svullna lymfkörtlar?

Behandling av svullna lymfkörtlar
  1. Vid virusinfektioner som förkylning och körtelfeber finns ingen behandling, besvären går över av sig själva.
  2. Halsfluss och andra bakterieinfektioner behöver ibland behandlas med antibiotika. …
  3. Vid reumatoid artrit, SLE, hiv, tuberkulos eller cancer behandlas den underliggande sjukdomen.

Är lymfkörtlar rörliga?

*Akuta lymfkörtlar är oftast ömma, elastiska och rörliga, malignitet oftast hård, oelastisk, oöm, ej ruckbar.

What is Lymphoma?

What is lymphoma? A medical film explaining the most common type of blood cancer

Lymphoma Explained Clearly – Hodgkins & Non-Hodgkin’s Pathophysiology

Lämna en kommentar