Vad är magsår?

Magsår innebär att det har bildats sår i magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna. De flesta med magsår får ont i magen, oftast i mitten av magens översta del. Magsår orsakas oftast av en bakterie, men även vissa läkemedel kan göra att du får magsår. De allra flesta blir bra med behandling.

Får man magsår av stress?

Orsaker till magkatarr

Det kan vara en reaktion på exempelvis långvarig stress, men även alkohol eller smärtstillande läkemedel. Kronisk magkatarr kan dessutom orsakas av bakterien helicobacter pylori, som även kan ge upphov till magsår.

Vad är det som orsakar magsår?

Den vanligaste orsaken till magsår är en bakterie som heter Helicobacter pylori som lever i den sura miljön i slemhinnan inuti magsäck och övre delen av tolvfingertarmen. När såret sitter i övre delen av tunntarmen är det nästan alltid orsaken. Bakterien finns hos de flesta, men orsakar bara magsår hos vissa.

Vad gör man om man har magsår?

Behandling av magsår

Magsår behandlas med ett läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen protonpumpshämmare. De verkar genom att minska mängden saltsyra i magsäcken. Magsår kan bero på en bakterie som heter Helicobacter pylori. Då får du antibiotika tillsammans med protonpumpshämmare.

Hur länge varar magsår?

Och när bör man söka vård? Läkaren Ragnar Stolt förklarar att man framför allt bör vara vaksam på hur länge symptomen håller i sig. – Framför allt märker man att det är ett magsår när besvären inte går över efter en eller två veckor, som vid en magkatarr.

Hur vet man om man har fått magsår?

Det är vanligt att ha ett eller flera av följande symtom vid magsår: Du har ont i mitten av magens översta del, den så kallade maggropen. Du mår illa och kan kräkas. Du har ont i perioder, du kan till exempel ha ont några veckor och vara symtomfri däremellan.

Kan magsår brista?

Ibland kan magsåret brista eller börja blöda utan att man har haft särskilt stora besvär innan. Några tecken på detta är: Du får plötslig, stark smärta i övre delen av magen. Du kräks och maginnehållet ser ut som kaffesump.

Hur känns det att ha cancer i magen?

I början ger magsäckscancer inga eller mycket lindriga symtom. Det gör att sjukdomen är svår att upptäcka tidigt. Det kan kännas obehagligt, göra ont eller svida i magen. Du kan känna dig oförklarligt trött och orkeslös.

Bilderna från Mikaels mage avslöjar inflammationen – Dr Mikael & Tilde (Sjuan)

Då ska du söka hjälp för magont – Malou Efter tio (TV4)

Reflux – magsår

Lämna en kommentar