Vad är mäklare?

Vad innebär det att vara mäklare?

En fastighetsmäklare förmedlar kommersiella fastigheter, villor, fritidshus, bostadsrätter och tomträtter. Fastighetsmäklarens uppgift är att förmedla kontakter mellan köpare och säljare. Du sköter förhandlingarna mellan parterna och upprättar kontrakt när parterna kommit överens.

Vad är en mäklarens uppgift?

Mäklaren ska ge dig som köpare de råd och upplysningar som du kan behöva om bostaden och andra förhållanden som har samband med köpet. Upplysningsplikten omfattar allt som kan antas vara av betydelse vid köpet, till exempel köparens undersökningsplikt.

Är mäklare bra jobb?

Fast lön har bara en tjugondel av de som är nya i yrket, för de som jobbat runt tio år ligger siffran på 17 procent. Om man inte störs av att arbeta obekväma arbetstider, är fastighetsmäklare ett roligt jobb, menar Ingrid Eiken. – Man får träffa mycket människor, och det är ett fritt och varierat jobb, säger hon.

Hur mycket tjänar man som mäklare?

Vad tjänar fastighetsmäklare? De flesta fastighetsmäklare har enbart en provisionsbaserad inkomst och det är särskilt vanligt i början av arbetslivet. En mäklare har normalt en årsinkomst på 300 000 – 500 000 kr. Enbart några få procent av mäklarna har en årsinkomst på över 1 miljon.

Är mäklare skyldig att framföra bud?

Mäklaren är skyldig att framföra alla bud till säljaren till dess att köpekontraktet är påskrivet. Säljaren är fri att anta eller avfärda budet. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

När blir en mäklare skadeståndsskyldig?

I 25 § FML framgår det att den fastighetsmäklare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 8–22 §§ i FML, ska ersätta den skada som till följd av detta drabbar köparen eller säljaren.

Hur lång tid tar en budgivning?

Hur länge pågår en budgivning? Det finns ingen tidsbegränsning hur länge en budgivning kan hålla på men formellt avslutas budgivningen när kontraktet är signerat.

Vad är en Mäklarbild?

Mäklarbilden är ett dokument som ofta banker & mäklare ber om. Dokumentet är endast en samling av information om föreningen men allt på en och samma plats.

Varför ska man ha en mäklare?

Varför ska jag anlita en mäklare? En mäklare bidrar med mycket oavsett om du ska köpa eller sälja en bostad. Mäklare har kompetens inom flera områden såsom ekonomi, juridik, administration och sälj. Att anlita en mäklare gör att försäljningen blir betydligt enklare och oftast även tryggare.

Har mäklare fast lön?

31 procent har fast lön. 46 procent av fastighetsmäklarna tjänar mellan 300 000 – 500 000 kr per år. Endast 4 procent uppger att de tjänar mer än 1 miljon kronor per år. För att kunna få registrering och sedan arbeta som fastighetsmäklare krävs utbildning och praktik.

Hur svårt är det att få jobb som mäklare?

Efter att man är klar med att utbilda sig till mäklare privat är det sällan svårt att få jobb. Däremot behöver man vara en relativt tävlingsinriktad person och ha förmågan att “knyta säcken” och objektet till försäljning. Man bör kunna tala för sin sak och vara social och utåtriktad.

Har mäklare grundlön?

Medellön för mäklare

En vanlig inkomst för en fastighetsmäklare i Sverige ligger på mellan 300 000-500 000 kronor per år . Men variationerna är stora; vissa mäklare tjänar över 200 000 kronor per månad, medan andra tjänar under 30 000 kronor i månaden.

Finns det mycket jobb som mäklare?

För rätt personer finns det alltid jobb som mäklare. Men det är hård konkurrens om förmedlingsuppdragen och du får förbereda dig på att arbeta hårt i början av din karriär. Därför kan det vara bra att tänka igenom ditt val av arbetsgivare.

Hur mycket tjänar man om man jobbar på bank?

För en Banktjänsteman är den genomsnittliga månadslönen 41 200 kr per månad. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas. Genomsnittslönen ökade med 1 000 kr (2,49%) från 2019 till 2020. Löneskillnader mellan könen är 6 700 kr (17,27%) till favör för män över kvinnor.

Vad krävs det för att bli en bra mäklare?

Vilka är dina 3 bästa tips för att bli en framgångsrik mäklare?
  1. Engagemang. Se till att kunder känner sig trygga och att de har en engagerad mäklare som hjälper dem från början till slut.
  2. Ge kunden tid. Lägg tid på ditt arbete och dina kunder – och jobba i team om du kan. …
  3. Ha kul!

Fastighetsmäklare Yrkesfilm Arbetsförmedlingen

Hur du blir en framgångsrik mäklare

Så blir du FASTIGHETSMÄKLARE

Lämna en kommentar