Vad är malignt melanom?

Vad är malignt melanom? Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudtumörer. Av dem är det framför allt malignt melanom som kan ge metastaser, alltså dottertumörer. Malignt melanom förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn.

Kan män dö av malignt melanom?

Basaliom är den vanligaste formen av hudcancer – den växer långsamt och sprider sig sällan i kroppen. Skivepitelcancer och malignt melanom växer ofta fortare, djupare och kan ge metastaser. De flesta som behandlas tidigt blir av med sjukdomen, men spridd hudcancer kan ibland vara livshotande.

Vart sprider sig malignt melanom?

Hos ungefär 2 av 10 personer sprider sig sjukdomen. Om malignt melanom sprider sig är den ofta till de lymfkörtlarna som sitter närmast där du opererade bort din hudförändring.

Hur ser farlig hudcancer ut?

De vanligaste symtomen är en helt ny brunsvart fläck eller knuta som har vuxit eller ändrat utseende. Det kan också se ut som ett födelsemärke eller en leverfläck som börjar förändras. Det här kan vara tecken på att en förändring är ett malignt melanom: Den är oregelbunden i formen och ojämn i kanten.

Hur ser ett malignt melanom ut?

Melanom som oregelbunden brun fläck

I dermatoskopet ses en kaotisk blandning av strukturer och färger. Spretiga linjer och svarta punkter i kanten, gråa partier och stora mönsterlösa bleka områden som når ut mot en sida är vägledande till stark misstanke på malignt melanom.

Hur dör män av malignt melanom?

Strålbehandling används sällan med målet att bota malignt melanom, eftersom dess celler snabbt blir motståndskraftiga mot strålning. När cancercellerna utsätts för strålning skadas de och dör så småningom ut.

Hur länge kan män leva med spridd malignt melanom?

Malignt melanom är en mycket aggressiv och spridningsbenägen sjukdom, och dess metastaser kan dyka upp i alla kroppens organ. Tidigare var prognosen mycket dålig om sjukdomen hunnit sprida sig och cirka 70 procent av patienterna avled inom ett år efter att de fått sin diagnos.

Hur lång tid har jag kvar att leva med en spridd cancer?

Tidigare var medianöverlevnaden för patienter som fick cellgiftsbehandling cirka 9 månader. Med nya behandlingar har medianöverlevnaden ökat till 28 månader för gruppen som har fått immunterapi, visar siffror från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stora framgångar ses också för flera andra diagnoser.

Hur ser cancer utslag ut?

Ytlig, eller superficiell, basalcellscancer ser ut som en rodnad fläck. Ibland kan den se ut som en eksemfläck som inte läker fast du smörjer den. Ytlig basalcellscancer är vanligast på bröstet eller ryggen, men den kan också sitta i ansiktet.

Vilka födelsemärken bör undersökas av läkare?

Kolla upp ett födelsemärke om det:
  • Kliar, blir sårigt eller börjar blöda.
  • Växer eller ändrar form.
  • Har en ojämn form eller ser utsmetat ut.
  • Ändrar färg eller är ojämnt färgat.
  • Uppstår efter att du fyllt 30 år (om du är gravid kan du dock få nya, helt ofarliga, födelsemärken även efter att du fyllt 30)

Vilka hudförändringar är farliga?

Leverfläckar eller pigmentfläckar som är större än fem millimeter i diameter bör undersökas av läkare. Hudförändringar som växer eller har en oregelbunden färg eller form bör också undersökas – det gäller såväl födelsemärken som knottror, knutor och andra avvikelser i huden.

Vad är hudtumör?

Man talar om godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. Godartade tumörer kan ibland bli stora, men de har inte samma förmåga som de elakartade att växa igenom andra vävnader. De sprider sig inte heller till andra organ i kroppen. En elakartad tumör (cancer) däremot har tappat respekten för omgivningen.

Malignt melanom ökar – så vet du om dina fläckar är farliga – Nyhetsmorgon (TV4)

Malignt melanom

Doktorn bedömer tittarnas leverfläckar – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar