Vad är målsägandebiträde?

Vad är ett målsägandebiträde?

Det är domstolen som beslutar om du ska få ett målsägarbiträde. Målsägarbiträde kan du få om du har blivit utsatt för ett integritetskränkande brott, till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Vad gör målsägandebiträde och försvarsadvokat?

Ett målsägandebiträde är en jurist eller advokat som är önskad av målsäganden eller utsedd av domstolen för att ta tillvara målsägandens intressen under hela processen. Detta kan innebära stöd vid polisförhör, råd och hjälp vid skadeståndstalan och hjälp att överklaga och driva vidare frågan i hovrätten.

Vad är åtalspunkter?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Vilken roll har ett målsägandebiträde?

Målsägandebiträdet ska bistå målsäganden med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren. Målsägandebiträdets uppgift kvarstår även om talan avskilts enligt 22 kap.

Varför får man målsägandebiträde?

Målsägandebiträde kan du om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Vad är skillnaden på åklagare och målsägandebiträde?

Det är åklagaren som för talan mot den misstänkte vad gäller den brottsliga gärningen. Om målsäganden har ett målsägandebiträde som för dennes skadeståndsrättsliga talan, så är det inte säkert att målsäganden överhuvudtaget träffar åklagaren innan det är dags för huvudförhandling, det vill säga rättegång i domstol.

Vad gör försvarsadvokater?

Försvarsadvokat – så fungerar det

Advokaten försvarar den som är misstänk för brott och man har alltid rätt att själv välja vilken försvarsadvokat som helst. Försvararens uppgift är att tillvarata den misstänktes rätt och korrekt stå upp för och bevaka den misstänktes rättigheter gentemot polis, åklagare och domstol.

Hur mycket tjänar ett målsägandebiträde?

Till skillnad mot medianlönen som är den lön som ligger i mitten av spannet. Kvinnor tjänar i snitt 55 100 kronor och män 56 000 kronor. Ingångslönen är på strax över 30 000 kronor i månaden.

När får man ett målsägandebiträde?

Vid vissa allvarligare brott, som till exempel misshandel, sexualbrott och fridskränkning, kan tingsrätten utse ett målsägandebiträde som hjälper brottsoffret inför rättegången. Vid sexualbrott ska målsäganden alltid ett målsägandebiträde om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Vilka brott måste man ange till åtal?

BrB 5:1 § Förtal

Vid förtal mot avliden får brottet anges av vissa närstående. Efterlevande make, barn, syskon och föräldrar har denna rätt. Åklagaren får väcka åtal även utan angivelse om anses påkallat ur allmän synpunkt. Det kan i undantagsfall vara påkallat till exempel om ingen närstående är i livet.

Vad är det som bestämmer om en person ska bli häktad?

Beslut om häktning ska som regel alltid fattas om brottet har minst två års fängelse i straffskalan. Beslut om häktning fattas av domstol. Efter att häktningen är beslutad ska åklagaren väcka åtal senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen.

Kan man se folks domar?

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Vad gör Vittnesstöd?

Vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång. Brottsoffermyndigheten verkar tillsammans med Domstolsverket för att det ska finnas vittnesstöd vid alla tingsrätter och hovrätter i landet.

Hur sitter man i en rättssal?

De flesta rättssalar liknar varandra och de som är med sitter alltid på samma platser. Bilden nedan visar vem som sitter var i rättssalen och hur möbler och teknisk utrustning oftast är placerade. Klicka på bilden för att få mer information om vem som sitter var och vad deras uppgift under rättegången är.

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

Emily Göhlin förklarar – Vad är ett målsägandebiträde

Lämna en kommentar