Vad är manodepressiv?

Bipolär sjukdom innebär att du svänger i stämningsläge, du är ibland deprimerad, ibland manisk, det vill säga överdrivet energisk och upprymd. Maniska och depressiva symtom kan förekomma samtidigt, det kallas blandepisod. Tidigare kallades en typ av bipolär sjukdom, bipolär 1, för manodepressiv sjukdom.

Hur vet man om man är manodepressiv?

Symtomen på bipolär sjukdom är att du har olika perioder av mani och depression. Att vara manisk betyder att vara överdrivet upprymd och energisk medan depression innebär motsatsen, att all lust, glädje och energi har tagit slut. Att humöret svänger kraftigt mellan två motpoler är det som gett namn åt bipolär sjukdom.

Vad utlöser bipolär sjukdom?

Det kan vara psykologiska och sociala förhållanden under uppväxten, men också sjukdomar, fysisk miljö, belastningar under graviditet och förlossning. Ofta utlöses det första sjukdomsskovet av en tydlig stressfaktor i livet.

Vad gör man om man tror att man är bipolär?

Ibland kan det ta tid att få rätt diagnos och behandling efter att man sökt vård så om du tror att du kan ha bipolär sjukdom bör du ta kontakt med psykiatrin där du bor och be om att få göra en utredning så snabbt som möjligt.

Hur yttrar sig bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom innebär att perioder av nedstämdhet varvas med perioder av upprymdhet och ökad aktivitetsgrad, så kallad mani. Mellan dessa perioder kan det gå lång tid då livet är som vanligt. Om du misstänker att du har bipolär sjukdom bör du söka hjälp.

Hur ska man vara mot någon som är bipolär?

Vid bemötandet av en person i sitt maniska skov är det viktigt att man är lugn, trygg och får personen att förstå att man bara vill hjälpa den samtidigt som man kan behöva sätta gränser till deras ofta ”gränslösa” beteende.

Vad är skillnaden mellan bipolär typ 1 och 2?

Bipolär sjukdom typ 1 kännetecknas av recidiverande manier och depressioner; även ett förlopp med enbart manier ingår i bipolär sjukdom typ 1. Bipolär sjukdom typ 2 domineras av recidiverande depressioner, men för diagnos krävs även minst en hypoman episod [3].

Kan man bli bipolär av stress?

Bipolär sjukdom kan utlösas av yttre händelser, stress och allmänna påfrestningar och börjar synas i tonåren. Sjukdomen är livslång. Risken att någon gång i livet insjukna i bipolär sjukdom är en till två procent och är lika vanlig i hela världen.

Hur kan man förebygga bipolär sjukdom?

Behandling med läkemedel är idag den vanligaste metoden för att förebygga återfall i bipolär sjukdom. Det finns ett ökande intresse för patientundervisning och psykologiska behandlingsformer. I Sverige förekommer strukturerad patient- och anhörigutbildning såväl individuellt som i grupp.

Hur ärftligt är bipolär sjukdom?

I likhet med flera andra psykiatriska diagnoser räknar forskarna med att bipolär sjukdom beror på en kombination av arv och miljöfaktorer. Ärftliga faktorer har betydelse. Det är därför vanligt att flera i en släkt har liknande svårigheter.

Hur uttrycker sig bipolär sjukdom?

Vanliga symtom vid mani:

överaktivitet, minskat sömnbehov, rusande tankar, svårt att hålla tråden, irritabilitet, upprymdhet, omdömeslöst beteende. I svåra fall aggressivitet och vanföreställningar. Maniska perioder varar vanligen från några dagar till flera månader.

Vad kan utlösa maniska skov?

Orsaker till bipolär sjukdom

Vid bipolär sjukdom spelar ärftlighet en större roll än vid vanliga depressioner. Faktorer som exempelvis kroppsliga sjukdomar, livshändelser, stress och sömnsvårigheter kan också utlösa bipolär sjukdom. Ibland kan hypomani eller mani framträda vid behandling mot depression.

Kan bipolära vara farliga?

Ibland kan symtomen vid både mani och depression bli så allvarliga att man behöver vård på sjukhus. Vid depression kan det röra sig om svårigheter att klara vanligtvis enkla uppgifter. I mycket svåra fall är risken för självmord stor.

Kan man bli bipolär i vuxen ålder?

Sjukdomen debuterar i ung vuxen ålder, är i princip livslång och förekommer hos omkring 1,5 procent av befolkningen (beroende på definition). Bipolära syndrom delas upp i typ 1, typ 2 och andra specificerade eller ospecificerade tillstånd.

VAD ÄR BIPOLÄR SJUKDOM? – Ångestskolan

Överläkaren: ”Bipolaritet kan misstas för depression” – Malou Efter tio (TV4)

En film om bipolär sjukdom

Lämna en kommentar