Vad är mava?

MAVA vårdas patienter med cirkulation- och respirationsproblem som exempelvis hjärtinfarkt, arytmi, hjärtsvikt, KOL, astma, pneumoni, lungemboli, ventrombos och patienter med förgiftningar (intoxikation). Patienter med hjärtbesvär övervakas oftast med telemetri.

Varför hamnar man på MAVA?

MAVA vårdar vi patienter med medicinska sjukdomar såsom hjärtbesvär, andningsbesvär, blodproppar mm. Med hänsyn till allergiska patienter och personal är blommor inte tillåtna. Det är bra om du inte använder starka parfymer, rakvatten och deodoranter.

Vad betyder mava inom sjukvården?

Medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA – Södra Älvsborgs Sjukhus.

Vad är medicinsk akutvårdsavdelning?

Medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA, behandlar patienter med akuta medicinska besvär så som hjärtproblem, förgiftningar, diabetes eller mag-tarmbesvär. Vårdtiden kan variera från patient till patient, avdelningen är en akutvårdsavdelning med korta vårdtider. På förmiddagen sker läkarrond och planering av vården.

Vilken avdelning är mava?

Den medicinska akutvårdavdelningen (MAVA) på Norrlands universitetssjukhus i Umeå har 24 vårdplatser, varav några med hjärtövervakning. Vi tar emot akut internmedicinskt sjuka patienter dygnet runt, året runt. Avdelningen har ett nära samarbete med Hjärtcentrum och geriatriken.

Hur är det att jobba på MAVA?

Under mina år på MAVA har jag lärt mig att bi trygg i min profession som sjuksköterska. Jag har fått lärdom om olika sjukdomar, symtom på sjukdom samt olika tekninska utrustningar som använs, exp. EKG- övervakning, Bi-pap/CE-pap. Den svåra delen med jobbet är att känna sig tillräcklig.

Vad är en IVA plats?

På en intensivvårdsavdelning där det är högre personaltäthet och en högteknologisk miljö vårdas patienter som behöver ha mer noggrann övervakning än vad som kan ges på en vanlig vårdavdelning. Intensivvården är en av de mest resurskrävande formerna av sjukvården.

Vilka patienter vårdas på MAVA?

MAVA vårdas patienter med cirkulation- och respirationsproblem som exempelvis hjärtinfarkt, arytmi, hjärtsvikt, KOL, astma, pneumoni, lungemboli, ventrombos och patienter med förgiftningar (intoxikation). Patienter med hjärtbesvär övervakas oftast med telemetri.

Vad är mava Huddinge?

MAVA är en avdelning med beräknad kort vårdtid. Målet är att du ska bli färdigbehandlad hos oss, vilket innebär att du kommer att få vara med om en del undersökningar, behandlingar och provtagningar. Detta kan ske även nattetid.

Vad är Ava avdelning?

Här vårdas patienter för akuta tillstånd. Hit kommer patienter som har kommit in via akutmottagningen.

Mava ska bli Sveriges modernaste slutenvårdsavdelning

Vad är moms?

Jobba på MAVA

Lämna en kommentar