Vad är me för sjukdom?

ME/CFS klassificeras som en neurologisk sjukdom enligt Världshälsoorganisationen WHO (ICD G93. 3). Personer med ME/CFS beskriver en extrem fysisk och mental utmattning ofta i kombination med sjukdomskänsla. Kännetecknande för sjukdomen är en nytillkommen och oförklarad trötthet/utmattning som inte går att vila bort.

Hur vet man om man har ME?

Symtom. Vid ME/CFS känner du dig mycket trött och utmattad. Det blir inte bättre när du vilar. Du känner dig sjuk och utmattad i mer än 24 timmar efter att du har ansträngt dig.

Vad händer i kroppen vid ME?

Patienter med ME/CFS drabbas ofta av många olika symtom och störningar i hjärna och ryggmärg, i hormonsystemet och immunförsvaret. Symtomen är bl a: Funktionellt fysiskt och mentalt bortfall med långvarig, ihållande utmattning. Försämring efter ansträngning som kvarstår efter mer än 24 timmar.

Vem drabbas av ME?

Hur många drabbas

I 75-80 % av fallen börjar sjukdomen i samband med en infektion. ME/CFS förekommer i olika svårighetsgrad av funktions- och aktivitetsnedsättning och cirka 25 % av patienterna är bundna till sina hem eller sängliggande. Både män, kvinnor och barn kan få ME/CFS.

Kan man leva med ME?

En stor del av problematiken när du har ME handlar om brist på energi. Alla människors energinivå är olika, men när du har ME har du en lägre nivå än någon som är frisk. Dessutom tar det lång tid för energin att komma tillbaka då du gjort slut på den, längre än för en frisk person.

Kan ME komma smygande?

Extrem fysisk och mental utmattning, som inte går att vila bort. Symtomen debuterar oftast plötsligt i samband med/ eller efter en infektion, t. ex Covid-19. I andra fall mer smygande symtomutveckling för att nå en mer etablerad nivå efter månader/år.

Hur vet man att man är Hjärntrött?

Hjärntrötthet kännetecknas av en utmattning och orkeslöshet som är kraftigare än vanlig trötthet. Utlösande faktorer kan vara såväl mental som fysisk ansträngning. Men även faktorer som värme, bullriga miljöer, starkt ljus, sömnstörningar och rökning kan påverka.

Är ME kroniskt?

Kroniskt trötthetssyndrom kallas även myalgisk encefalomyelit (ME) eller chronic fatigue syndrome (CFS). Beteckningen encefalomyelit är kontroversiell då det saknas belägg för att en inflammation i hjärna och/eller ryggmärg föreligger hos dessa patienter.

Kan ME gå över?

Många som får den har haft en eller flera bakterieinfektioner eller virusinfektioner och efter det aldrig återhämtat sig, även om själva infektionen har läkt ut. Studier har visat att endast var tionde som har me/cfs tillfrisknar helt, men hos många sker en viss förbättring med tiden.

Är ME ärftligt?

– Enligt vår modell för uppkomstmekanismen av ME/CFS utvecklar patienter, med en viss ärftlig benägenhet, en felreglering av immunceller – så kallade autoreaktiva kloner eller grupper av B-celler. Under normala förhållanden förblir dessa B-celler och dess avkomma ofarliga, säger Anders Rosén.

Finns ME på riktigt?

Sjukdomen är erkänd av världshälsoorganisationen WHO sedan 1969 [8]. ME/CFS är ingen social smitta och ingen kultursjukdom. Man har hittat sjukdomen överallt där man letat: i alla sociala grupper, hos alla etniska minoriteter och i alla geografiska regioner [9-14].

Hur behandlas Myalgi?

Behandling vid myalgi

Behandlingen anpassas beroende på vad som orsakat muskelvärken. Vid tillfällig muskelvärk räcker det ofta med egenvård: Vila från de aktiviteter som gör ont. Om det behövs kan du ta receptfria smärtläkemedel.

Simon Cederqvist om sjukdomen ME/CFS: ”Det är ett otroligt smärtsamt liv” – Malou Efter tio (TV4)

Smärtläkaren om kronisk trötthet, ME: ”Svenska läkare förstår inte symtomen” – Malou Efter tio (TV4)

FUCK (sjukdomen) ME

Lämna en kommentar