Vad är me?

ME/CFS klassificeras som en neurologisk sjukdom enligt Världshälsoorganisationen WHO (ICD G93. 3). Personer med ME/CFS beskriver en extrem fysisk och mental utmattning ofta i kombination med sjukdomskänsla. Kännetecknande för sjukdomen är en nytillkommen och oförklarad trötthet/utmattning som inte går att vila bort.

Hur vet man om man har ME?

Symtom. Vid ME/CFS känner du dig mycket trött och utmattad. Det blir inte bättre när du vilar. Du känner dig sjuk och utmattad i mer än 24 timmar efter att du har ansträngt dig.

Vad händer i kroppen vid ME?

Patienter med ME/CFS drabbas ofta av många olika symtom och störningar i hjärna och ryggmärg, i hormonsystemet och immunförsvaret. Symtomen är bl a: Funktionellt fysiskt och mentalt bortfall med långvarig, ihållande utmattning. Försämring efter ansträngning som kvarstår efter mer än 24 timmar.

Hur får man diagnosen ME?

ME/CFS är en sjukdom med svår trötthet och ansträngningsutlöst försämring. Den börjar ofta, men inte alltid, i samband med infektion. Det finns inget särskilt prov eller någon undersökning som kan bevisa att man har sjukdomen.

Kan man leva med ME?

En stor del av problematiken när du har ME handlar om brist på energi. Alla människors energinivå är olika, men när du har ME har du en lägre nivå än någon som är frisk. Dessutom tar det lång tid för energin att komma tillbaka då du gjort slut på den, längre än för en frisk person.

Hur vet man att man är Hjärntrött?

Hjärntrötthet kännetecknas av en utmattning och orkeslöshet som är kraftigare än vanlig trötthet. Utlösande faktorer kan vara såväl mental som fysisk ansträngning. Men även faktorer som värme, bullriga miljöer, starkt ljus, sömnstörningar och rökning kan påverka.

Hur länge har man ME?

ME/CFS klassificeras enligt Världshälsoorganisationen WHO som en neurologisk sjukdom i ICD men etiologin är inte känd. Diagnoskoden G93. 3 (Trötthetssyndrom efter virusinfektion) inkluderar ME/CFS. Tröttheten och sjukdomskänslan ska ha kvarstått minst i 6 månader och har ofta ett samband med en föregående infektion.

Är ME kroniskt?

Kroniskt trötthetssyndrom kallas även myalgisk encefalomyelit (ME) eller chronic fatigue syndrome (CFS). Beteckningen encefalomyelit är kontroversiell då det saknas belägg för att en inflammation i hjärna och/eller ryggmärg föreligger hos dessa patienter.

Vem utreder ME?

Läkaren på vårdcentralen bör skicka remiss till barn- och ungdomsmottagningen som efter en uteslutande utredning kan skicka remiss till en ME-specialistklinik. En Pediatrisk primer har sammanställts av internationella barnläkare med erfarenhet av ME/CFS.

Finns ME på riktigt?

Sjukdomen är erkänd av världshälsoorganisationen WHO sedan 1969 [8]. ME/CFS är ingen social smitta och ingen kultursjukdom. Man har hittat sjukdomen överallt där man letat: i alla sociala grupper, hos alla etniska minoriteter och i alla geografiska regioner [9-14].

Kan ME komma i skov?

Vissa upplever att sjukdomen går i skov medan andra kan märka en stadig försämring. I vissa fall, där rätt hjälp hittats och satts in, kan även en långsam stabilisering märkas. Ännu finns ingen botande behandling för ME/CFS.

Hur behandlas Myalgi?

Behandling vid myalgi

Behandlingen anpassas beroende på vad som orsakat muskelvärken. Vid tillfällig muskelvärk räcker det ofta med egenvård: Vila från de aktiviteter som gör ont. Om det behövs kan du ta receptfria smärtläkemedel.

Simon Cederqvist om sjukdomen ME/CFS: ”Det är ett otroligt smärtsamt liv” – Malou Efter tio (TV4)

Vad är Mercedes me?

Smärtläkaren om kronisk trötthet, ME: ”Svenska läkare förstår inte symtomen” – Malou Efter tio (TV4)

Lämna en kommentar