Vad är mecenat?

Är Mecenat korsord?

Synonymer till mecenat
  • gynnare, främjare, understödjare, donator, sponsor, välgörare, beskyddare, finansiär, förespråkare, hjälpare, konstfrämjare, skyddsherre, skyddspatron, stödjare, uppbackare, välgärningsman.
  • Användarnas bidrag. givare.

Vad gör Mecenat?

Mecenat står för att kontrollera att du är student och vidarebefordrar dig till företaget där du blir kund. Du blir en ”helt vanlig kund” bara med ett bättre pris, så för frågor om produkt, leverans mm – kontakta företaget där du gjort ditt köp.

Vad är Mecenatkortet?

Vad är Mecenat? Mecenatkortet kan användas av alla som studerande vid universitet, högskola, gymnasium, komvux och folkhögskolor. Du får inget Mecenatkort om du går utbildningar som inte är studiestödsberättigade. Kortet gäller exempelvis inte de som går i grundskolan, SFI, eller en arbetsmarknadsutbildning.

Är Mecenat gratis?

Ladda ner Mecenat-appen så har du alltid ditt Mecenatkort, dina berättigade reserabatter och alla dina studentrabatter med dig. Appen är gratis och finns i både App Store och Google Play.

Är väl mecenat?

En mecenat är en person eller organisation som ekonomiskt eller på andra sätt främjar konst, litteratur eller andra kulturyttringar. Ordet mecenat härleds till den romerska statsmannen Maecenas, som frikostigt gynnade författare och konstnärer.

Vad betyder Flåsig?

Flåsig betyder i stort sett samma sak som överdrivet hurtig. I korthet: en jobbig jävel.

Hur fungerar studentrabatt?

Studentrabatterna är till för studenter som har en lägre inkomstkälla. Dessa rabatter hjälper studenter att klara sin ekonomi bättre. Studenter har studiebidrag och även studielån men dessa är oftast inte tillräckliga och då är det bra om man kan få rabatter på olika saker och ting.

Vad är man om man är student?

Svar: Studenter kan dels vara personer som precis avlagt studentexamen, d.v.s. gått ut gymnasieskolan, dels personer som studerar vid universitet eller högskola. När man refererar till personer utanför högskolan använder man knappast student.

Måste man vara medlem i kåren för att få Mecenatkort?

För att vara berättigad till Mecenatkortet måste du vara registrerad (aktiv) studerande på en utbildning som berättigar till studiestöd från CSN. Du behöver inte själv ta studiestöd, utan det är utbildningens status som avgör. Omtentor och gamla kurser räknas ej om du inte är omregistrerad.

Hur visar man att man är student?

Du får din studentlegitimation ca 1-2 veckor efter att du registrerat dig och betalat medlemsavgiften. Det finns två företag, Studentkortet och Mecenat, som administrerar studentlegitimation. Som medlem i Kåren får du båda korten och båda är lika giltiga som studentlegitimation men innehåller olika rabatter.

Hur visar jag att jag är student?

För att vi ska kunna godkänna ditt Studieintyg behöver det vara på engelska eller svenska samt innehålla: Skolans/Lärosätets namn. Ditt namn och personnummer/födelsedatum. Din studieomfattning dvs antal poäng och kurstid för aktuell termin.

Hur tjänar Mecenat pengar?

Mecenat tjänar sina pengar på att bolaget får kommission av de anslutna företagen när studenterna använder rabattkortet. Företagen köper även specifika medieinsatser av Mecenat. Det kan handla om mejlutskick eller genom marknadsföring på Mecenats webb.

Hur länge räcker mecenat?

Ditt digitala kort skapas automatiskt i september eller oktober, efter att din skola rapporterat dig till CSN. Det digitala kortet och appen hittar du här. Kortet gäller för hela läsåret och sedan över sommaren dvs det är giltigt t.o.m. 31/10 nästa år.

Vem får studentrabatt?

För att Studentresesymbolen på ditt Mecenatkort måste du studera med minst 50% studieomfattning under terminen och i minst 10 veckor under terminen på universitet, högskola, komvux eller annan utbildning som är berättigad till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Kan man ha både Studentkortet och mecenat?

Nu kan du få både Studentkortet STUK och Mecenatkortet som ett digitalt kort i mobilen. Du slipper alltså knöka plånboken full med ytterligare två kort.

Tutorial: Mecenat activation for English speaking students in Sweden

Mecenat & HP – studenten Martin berättar om sitt datorval

Mecenat – Studentrabatter på typ allt

Lämna en kommentar