Vad är min body count?

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på, det vanligaste är BMI – Body Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Ett värde över 25 definieras som övervikt, ett värde över 30 som fetma.

Vad innebär Body Count?

antal döda kroppar [ex.]

Vad betyder Body Count TikTok?

Paow har publicerat videos på TikTok som hon kallar”Expose my body count del 1 och 2″ som innehåller bilder på hennes tidigare sexpartners. Om det är alla sexpartners eller bara de som är något så när kända och/eller offentliga personer vet jag inte, men det här verkar alltså vara en trend.

WHAT’S YOUR BODY COUNT?? COLLEGE EDITION: UNIVERSITY OF MICHIGAN

Who’s Slept With the Most People? | Lineup | Cut

What is your body count ? ( Mina TV )

Lämna en kommentar