Vad är min fastighetsbeteckning?

Det säkraste sättet att ta reda på information om sin egen fastighetsbeteckning är att kontakta Lantmäteriet, till exempel genom att logga in på Lantmäteriets gratistjänst “Min fastighet”, där du kan få se en tomtkarta över just din tomt, förutsatt att sådan finns tillgänglig, hur stor din tomt är, var dina tomtgränser …

Hur får jag reda på min fastighetsbeteckning?

Titta i dina papper
  1. Bor du i hus hittar du beteckningen i ditt köpekontrakt och/eller lånehandlingar.
  2. För dig i hyresrätt brukar fastighetsbeteckningen stå i hyreskontraktet.

Hur är en fastighetsbeteckning uppbyggd?

Varje fastighet har en beteckning, som består av ett namn och ett nummer. Namnet är vanligen byns, stadsdelens eller kvarterets namn. En fastighets beteckning kan därför vara t.

Var hittar man Husritningar?

Du kan ta del av vilka byggärenden som finns registrerade på en fastighet samt ritningar eller tomtkartor som finns i ett byggärende. Du kan också ta de av övriga ritningar som stadsbyggnadskontoret har. Till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar.

Hur ser fastighetsbeteckning ut?

Fastighetsbeteckning bostadsrätt/ lägenhet

Värt att veta om är dock att beteckningen för en bostadsrätt inte ser ut på samma sätt som den beteckning vi gav exempel på ovan. Utan bostadsrätter får istället ett specifikt lägenhetsnummer tilldelat av Skatteverket, samt ett tillhörande nummer från bostadsrättsföreningen.

Vad är Byggnadsnummer?

Byggnadsnummer är det nummer som byggnaden har i fastighetsregistret. Numreringen sker för varje byggnad på fastigheten med 1, 2 etc. Byggnadsändamål anger byggnadens ändamål, till exempel bostad, verksamhet, samhällsfunktion, industri etc.

Vilken fastighetsbeteckning har adressen?

Du hittar beteckningen i dina huspapper och/eller i lånehandlingar. Hittar du den inte där så kan du vända dig till din kommuns byggnadsnämnd. De kan upplysa dig om vilken fastighetsbeteckning som din tomt har.

Vad innebär sammanläggning av fastighet?

Vid en sammanläggning får den nya fastigheten en ny fastighetsbeteckning. Du behöver inte ansöka om lagfart för den nya fastigheten. Du som vill göra sammanläggningen måste ha lagfart på fastigheterna. Har du en vilande lagfart så får den inte innehålla villkor som kan göra att ansökan om lagfart senare avslås.

Finns det ritningar på mitt hus?

Med e-tjänsten Min Fastighet hittar du detaljerad information om din egen fastighet. I e-tjänsten kan du som har e-legitimation gratis se detaljerad information om din egen fastighet, till exempel tomtkarta (om sådan finns inskannad), areal, gränser, inteckningar och taxeringsvärde.

Har kommunen ritningar på mitt hus?

Saknar du ritningar över ditt hus? I bygglovsarkivet finns ritningar på de flesta hus i kommunen.

Hur får man tag i Husritningar?

Beställ handlingar

Du kan ta reda på vilka ärenden som finns på en fastighet genom Bygg- och plantjänsten. Du får bäst sökträff om du söker på enbart fastighetsbeteckningen eller har ett diarienummer för önskat ärende. Det är också bra om du vet vilken typ av ärende och vilka årtal som du är intresserad av.

Vad är ett rimligt arvode till fastighetsmäklaren?

HUR RÄKNAR MAN PÅ EN FASTIGHETSINVESTERING? VAD ÄR DIREKTAVKASTNING?

Fastighetsteknikern Annelie

Lämna en kommentar