Vad är min merit?

Hur vet man hur mycket merit man har?

Ditt meritvärde (Mtv) är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan. Från och med 2014 kan även det 17:e betyget (i Moderna språk som läses inom ramen för språkval) räknas in utöver de 16 betygen och därmed kan man få max 340 Mtv = ”poäng som utgör Meritvärde”.

Är 290 Merit bra?

Maxpoängen är alltid 340 även om du inte kan få mer än 320 om du inte har läst moderna språk. Det är alltså 290 av 349 du ska tänka när du ser en skolas antagningsstatistik.

Är 130 Merit bra?

Man kan inte direkt säga att en viss meritpoäng är bra eller dålig, det handlar mer om vilket program och vilken skola du vill komma in på och om din poäng räcker för det. Den högsta poängen man kan få är 340 vilket betyder att man har A i samtliga ämnen.

Vad är medel merit i Sverige?

Våren 2020 var det genomsnittliga meritvärdet för 16 ämnen 222,9 poäng och för 17 ämnen 231,1 poäng. Det är en ökning om 1,3 poäng för 16 ämnen och 1,4 poäng för 17 ämnen jämfört med det föregående läsåret.

Vad är ett bra Meritvärde efter gymnasiet?

Som mest kan du få totalt 2.5 i merit. Det är fördelaktigt att få högre betyg än E även i kurser som ger Meritpoäng, eftersom betygen i kurser som ger Meritpoäng räknas alltid in i ditt Jämförelsetal (även om det är betyg i ”utökade kurser” som normallt sett inte räknas in i ditt jämförelsetal).

Hur mycket merit är ett e?

Hur man räknar ut betygssnittet
Betyg Poäng
E 10
D 12.5
C 15
B 17.5

2 rader till

Är 320 Merit bra?

Att ha över 320 betygspoäng från grundskolan kan man endast om man kan räkna in det 17-de betyget;annars är max 320 p. 322.5 är ett högt resultat och om du har det – ska du vara stolt, tycker jag. Mvh och lycka till med ditt gymnasieval!

Är 260 meritpoäng bra?

Chansen att du ska komma in är väldigt svåra att bedöma och vad chansen är om 260 poäng räcker, det beror i hög grad på vilken skola du sökt till. Poängen kan gå både upp och ner där både det preliminära beskedet samt tidigare års antagningspoäng kan ge dig en bra hänvisning kring vad som bör räcka.

Är 190 Merit bra?

Maxpoäng är 340. Det viktiga är att man gör sitt bästa i skolan, och att man försöker få alla ämnen godkända, särskilt matematik, engelska och svenska, då dessa måste vara godkända för att man ska få söka till ett gymnasieprogram. Med dina 190 poäng så kommer du in på många program.

Är 217 5 merit bra?

Våren 2019 hade flickorna i genomsnitt 234,3 poäng (16 ämnen) respektive 243,3 poäng (17 ämnen) och pojkarna hade i genomsnitt 209,8 poäng (16 ämnen) respektive 217,0 poäng (17 ämnen). Våren 2019 uppvisades det högsta meritvärdet för både pojkar och flickor sedan våren 1998.

Är 265 Merit bra?

Så länge du kommer in på skolan (vilket du har en bra chan att göra om du har 265 och den lägsta antagningspoängen har varit 242), så behöver du inte oroa dig för att den skulle vara svårare än någon annan skola. Antagningsstatistiken visar hur populär en skola är, inte hur svår den är.

Vad är genomsnittsbetyg?

Det totala genomsnittet för alla som gick ut gymnasiet läsåret 10/11 är 14,1 enligt Skolverket. Tjejerna hade 14,8 i genomsnitt och killarna 13,3. Du hittar den statistiken på skolverkets hemsida. Vad gäller antagningen till högskolan är det väldigt stor skillnad beroende på program.

Hur många procent har över 300 merit?

Andra nyckeltal vi följer är antalet och andelen elever med ett meritvärde över 300 poäng. Vi har de senaste åren haft ungefär 30 avgångselever per år, eller i genomsnitt 3 per avgångsklass som nått denna höga kunskapsnivå.

Är 300 ett bra meritvärde?

Man kan inte direkt säga att en viss meritpoäng är bra eller dålig, det handlar mer om vilket program och vilken skola du vill komma in på och om din poäng räcker för det. Den högsta poängen man kan få är 340 vilket betyder att man har A i samtliga ämnen.

meritvärde jämförelsetal

Räkna ut ditt meritvärde

Mina betyg från 7:an till 9:an! | + Hur du förbättrar dina 🙂

Lämna en kommentar