Vad är min sgi?

SGI baseras på en uppskattning av din årliga arbetsinkomst och räknas ut genom att multiplicera hela årsinkomsten med 0,97. För att ta fram maximal ersättning kan du sedan multiplicera din SGI med 0,8.

Hur får jag reda på mitt SGI?

Hur gör jag för att beräkna SGI? Hur hög din SGI är beror på din årsinkomst från arbete. Om du tjänar mindre än 341 200 kronor om året blir din SGI lika hög som din årsinkomst. Om du tjänar mer än 341 200 kronor om året blir din SGI 341 200 kronor.

Hur långt tillbaka går man för att räkna ut SGI?

Om du inte vet vad du kommer att få för framtida inkomster ska du räkna på inkomsterna sex månader tillbaka. Om du har haft arbete varje månad av de sex senaste månaderna är det den inkomsten (som dubblas så att den blir en årsinkomst) som utgör din SGI.

Hur vet jag om min SGI är skyddad?

Föräldrapenningen påverkas inte om din SGI sänks

Föräldrapenningen är skyddad under barnets första två år. Det betyder att även om du får en sänkt SGI, för att du till exempel går ner i arbetstid, kan du få samma föräldrapenning som tidigare om du tar föräldraledigt igen innan barnet fyllt två år.

Vad är SGI Hur kvalificerar man sig för SGI och hur beräknar man SGI?

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Om du inte har en SGI kan du bli utan ersättning eller få mindre pengar.

Hur lång tid tar en SGI utredning?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Hur länge kan jag skydda min SGI?

Din sjuk- och föräldrapenning kan därför försämras om du studerar utan studiemedel. Du får normalt behålla din SGI om du läser på minst halvtid på en utbildning som ger rätt till studiemedel. Det räcker med att utbildningen ger rätt till studiemedel. Du behöver alltså inte ha studiemedel.

Hur påverkas SGI av deltidsarbete?

När du arbetar deltid får du lägre lön. Det kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som ligger till grund för bland annat sjuk- och föräldrapenning. Även inbetalningarna till din tjänstepension minskar. Du kan också få färre semesterdagar per år.

Hur skyddar jag min SGI föräldrapenning?

Viktigt att skydda din SGI

Från och med att ditt barn fyller 1 år är din sjukpenninggrundande inkomst skyddad om du: anmäler dig på Arbetsförmedlingen senast samma dag som ditt barn fyller 1 år. från och med ditt barns 1-årsdag tar ut hel föräldrapenning minst 5 dagar per vecka.

Så fungerar SGI

Därför ska du skydda din SGI

Webbinarium för blivande föräldrar

Lämna en kommentar