Vad är moksha?

Vad menas moksha?

Inom hinduismen strävar man efter att komma ur samsara med dess kretslopp av återfödelse. Först då uppnås moksha – befrielse eller frälsning. Att återfödas är negativt. För att slippa återfödas måste all karma utplånas.

Vad styr reinkarnationen?

Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden, antingen som människa eller djur beroende på vilka handlingar (goda och onda) som utförts i det tidigare livet.

Vad är hinduismens slutmål?

Hinduismen och buddhismen

Slutmålet är att sluta återfödas, att lämna kretsloppet (Samsara). Då uppnår man enligt hinduismen moksha, vilket innebär att själen blir ett med världssjälen Brahman.

Vad är moksha och nirvana?

Både i Buddismen och Hinduismen finns det ett antal ”regler” man skall leva efter för att nå harmoni, men det kallas olika; Buddismen – Nirvana, Hinduismen – moksha. Hinduerna är indelade i olika kast d v s olika samhällsgrupper. Det är inte buddhisterna alls.

Vad händer när du uppnår moksha?

Hinduernas mål med livet är att uppnå Moksha. En hindu tror på reinkarnation (återfödelse) tills man har gjort så bra ifrån sig att sin atman uppnår Moksha, då återförenas man med Världssjälen och blir ett. Moksha kan man nästan se som de kristnas himlen.

Hur uppnår du moksha?

Handlingens väg – Att genom goda handlingar, t. ex sköta sitt arbete, ta hand om sin plikt för familj, att vallfärda till heliga platser är ett annat sätt att få god karma. Kunskapens väg – Att genom olika tekniker såsom meditation och yoga förstå sambandet till fullo mellan den individuella själen och världssjälen.

Vad innebär nirvana för en buddhist?

Inom buddhismen är nirvana det yttersta målet, vilket kan beskrivas som ett upphörande av lidande och befriande från återfödelsen. Dit kommer man genom att behärska och slutligen släcka sin “livstörst”, som beskrivs som ursprunget till allt lidande. Stegen dit stakas ut i den så kallade åttafaldiga vägen: 1.

Vad har hinduismen för levnadsregler?

Inom hinduismen finns det ingen gemensam lista på levnadsregler. Istället finns det finns riktlinjer och vägar som präglar de centrala tankegångarna inom hinduismen såsom karma, reinkarnation och moksha.

Hur fungerar lagen om karma?

Vad karma är

Inom buddhismen är karma lagen om orsak och verkan – varje handling leder till en motsvarande reaktion. Buddhisterna ser karma som en av universums naturliga krafter, precis som gravitationskraften. Enligt karmans lag om orsak och verkan genererar alla våra handlingar, tankar och avsikter energi.

Vad är målet för en buddhist?

Målet för en buddhist är att nå nirvana, vilken innebär befrielse från karma och återfödelse. Inom mahayanabuddhismen beskrivs nirvana ibland som ett paradis. Samsara: Återfödelsens kretslopp.

Vad är Atman för något?

aʹtman, ātman (sanskrit, ’självet’), i indisk filosofisk litteratur från och med upanishaderna en term för en evig innersta essens i såväl människan som andra levande varelser.

Vad är målet för en hindu och vad är målet för en buddhist Beskriv likheter och skillnader?

Nirvana, karma och återfödelse

Skillnaden mellan dessa är dock att man i hinduismen tror att en del av världssjälen bor i varje människa, atman. När en hindu uppnår moksha förenas atman med världssjälen. Detta händer inte när en buddhist uppnår sitt nirvana då det i buddhismen inte finns någon gudavärld.

Vad orsakar lidandet enligt buddhismen?

Den andra ädla sanningen beskriver lidandet som en följd av våra begär. Buddha menade att det är våra begär som är orsaken till det onda. Det är vår lust och längtan efter omväxling, njutning och glädje som driver oss. Den tredje ädla sanningen talar om hur lidandet kan upphöra.

HINDUISM 2: Samsara och Moksha

Hinduismen förklarad | RELIGIONSKUNSKAP | Gymnasienivå

Vad är grejen med hinduism?

Lämna en kommentar