Vad är mongo?

Vad menas med ordet mongo?

nedvärderande skällsord för någon (som ger intrycket av att vara) mentalt efterbliven. Ursprungligen äldre term för Downs syndrom.

Får man säga mongo?

Vissa använder de här orden för att skoja, men det är aldrig okej! Det är skällsord och många kan ta illa vid sig. Detta sägs väldigt ofta i vårt samhälle tyvärr.

Var kommer Mongo ifrån?

Mongo (folk) – en av de största etniska grupperna i Kongo-Brazzaville. Mongo (språk) – ett bantuspråk som talas av mongofolk i nordvästra Kongo-Kinshasa.

Vilket mongo?

En i grunden fysiskt defekt där vederbörande fått en kromoson för mycket (47 kromosoner istf 46 el. 23 kromosonpar). Kan både användas i nedsättande sammanhang i samtal om tredje person, som om någon med faktiskt defekt i sin personlighet; ett medicinskt tillstånd.

Vad är en Mongolid?

mongoloiʹd, äldre benämning på person med Downs syndrom.

Vad är en efterbliven?

Efterbliven betyder i stort sett samma sak som outvecklad. Ordet har fått ett enorm uppsving iochmed leet-speaktrenden, då i formen ”retard” eller ”r-tard”.

Vad kommer ordet MUPP ifrån?

Termen mupp har använts länge, såvitt känt sedan början på 90-talet. Ordet härstammar ursprungligen från engelskans ”Muppet”. På Danderyds Gymnasium kom termen under sent 80-tal eller tidigt 90-tal att användas nedsättande om eleverna i Asperger-klasserna.

Hur många kromosomer har man om man har Down syndrom?

Trisomi 21 (Downs syndrom) är den vanligaste kromosomavvikelsen hos nyfödda, och innebär att barnet har en extra kopia av kromosom 21 i varje cell.

Vad menas med Downs syndrom?

Downs syndrom beror på en kromosomavvikelse. Det leder ofta till intellektuell funktionsnedsättning och kan även orsaka medicinska svårigheter. Försenad eller begränsad utveckling av motorik (rörelseförmåga) och språkförmåga är också vanligt. Varje år föds omkring 120 barn med Downs syndrom i Sverige.

Musfällor med mongo tv

Mongo skolan 1

jävla mongo

Lämna en kommentar