Vad är mönstring?

Vad gör man i mönstringen?

Mönstringen består av olika tester, undersökningar, bedömningar och intervjuer. Varje moment har specifika krav och för att gå vidare till nästa moment krävs att kraven uppfylls. Om du inte uppfyller kraven på ett av momenten så avslutas prövningen där.

Hur lång är en mönstring?

Utbildningen är mellan sex och femton månader lång och genomförs på något av Försvarsmaktens förband runtom i Sverige. Av de 16 000 som kallas att mönstra är det cirka 5 500 som kommer att genomföra grundutbildning med värnplikt. Första utbildningsstart för ungdomarna födda 2003 är sommaren 2022.

Vilka frågor kommer på mönstringen?

Det är ett webbformulär som består av ett 60-tal frågor som besvaras på webben. Vi samlar in uppgifterna och använder dem för att bedöma om ungdomarna ska kallas till mönstring.

Frågorna är indelade i olika avsnitt:
  • Min hälsa.
  • Min fysik.
  • Min skoltid.
  • Mitt sociala liv.
  • Min personlighet.
  • Min inställning.

Vilka blir kallade till mönstring?

Alla personer mellan 16 och 70 år, som är bosatta i Sverige, är totalförsvarspliktiga.

Hur jobbigt är Cykeltestet?

En felaktigt inställd cykel kan innebära att du inte får ut tillräckligt mycket kraft när du trampar, och därmed gör testet onödigt jobbigt för dig själv. När testet drar igång, fokusera på att trampa. Bry dig inte om vad alla andra sysslar med i rummet.

Är mönstring frivillig?

Du kan göra en egen ansökan

Om du inte kallas till mönstring men ändå är intresserad av att göra värnplikt kan du göra en egen ansökan om du inte kallas det år du fyller 18. Du kan söka även efter att du fyllt 18 – faktum är att du kan söka till grundutbildning med värnplikt till fram tills du fyller 45 år.

När är mönstringen 2021?

Från mönstringsunderlag till mönstring

Utifrån hur ungdomarna svarade selekterade Plikt- och prövningsverket 15 000 ungdomar som fick besked om att de kommer att kallas till mönstring för grundutbildning med värnplikt 2021/2022. Mönstringen pågick mellan augusti 2020 och maj 2021.

Vad händer om man inte klarar mönstringen?

Vissa befattningar har så kallad utökad mönstring. Det är tester som genomförs av det förband som du ska tjänstgöra vid. Generellt innebär en utökad mönstring att din tjänst är krävande. Klarar du inte den utökade mönstringen får du en ny befattning, eller så placeras du i utbildningsreserven.

Vad händer om man ljuger på mönstringen?

Bötesstraffet har i målet höjts till 2 000 kr. Riksåklagaren har med hänvisning till återinförandet av värnplikten och mönstringen gjort gällande att brott mot totalförsvarsplikten har ett betydligt högre straffvärde än tidigare.

Vilken Krigsplacering har jag?

Hur vet jag om jag är krigsplacerad? Alla som är krigsplacerade har fått ett skriftligt besked, en så kallad krigsplaceringsorder från Plikt- och prövningsverket. I den står det bland annat var du ska tjänstgöra.

Vad menas med Jag tål som regel att bli tillsagd av lärare?

Den som svarar nej på frågan ”jag tål som regel att bli tillsagd av lärareär mindre intressant som rekryt, förklarar Sofie Engström, kommunikationsstrateg på Rekryteringsmyndigheten. – Hela den militära strukturen bygger ju på ordergivning.

Vilka blir kallade till mönstring 2021?

Utifrån svaren har nu Plikt- och prövningsverket valt ut de drygt 19 000 ungdomar som ska kallas till mönstring. Alla som ska kallas till mönstring får nu ett besked om det men själva kallelsen med datum och tid skickas ut ungefär två månader innan mönstringsdagen.

Vilka blir inkallade till krig?

Om du är säker på att du inte kan använda vapen mot någon annan person kan du ansöka om att få gör din totalförsvarsplikt utan vapen. Du ansöker om att vara vapenfri hos Plikt- och prövningsverket . Om du ansöker om vapenfri tjänst kan du ändå bli inkallad till grundutbildning eller vara pliktad att stötta samhället.

Varför blir jag inte kallad till mönstring?

Du får kallelsen till mönstring ungefär två månader innan det är dags att mönstra. När du kallas beror dels på vilket datum du är född och dels på var i landet du bor. Blir du inte kallad, men är intresserad av att göra grundutbildning med värnplikt, kan du göra en egen ansökan.

Mönstringsfilmen med Gabriella

Antagningsprövningen på TRM

Så går styrketestet till

Lämna en kommentar