Vad är monsun?

Vad innebär Monsunvindar?

Därför börjar luften röra sig från hav, mot land, alltså i den andra riktningen jämfört med för ett halvår sedan. De här vindarna, de som blåser vid kusten och byter riktning med årstiderna, kallas monsunvindar. När det blåser från land är luften torr, och det regnar sällan. Det är torrperiod.

Var finns monsuner?

Monsunen uppfattas som ett rent tropiskt fenomen vilket inte är helt och hållet korrekt. Monsunen är dock klart mest kraft- och betydelsefull just i tropiska områden i Sydasien och Östasien men förekommer även i till exempel sydvästra Nordamerika och i norra Australien.

Hur blir det monsun?

vind som uppkommer genom temperaturskillnader mellan hav och kontinenter i vissa tropiska och subtropiska områden. Den s.k. sommarmonsunen blåser in från havet över ett uppvärmt landområde där regn i stora mängder faller. Monsunperioden avser den därav uppkomna regntiden under sommarmonsunen.

Hur påverkas samhället av monsuner?

En av de mest direkta effekterna av monsuner är den omfattande nederbördsintensiteten. Eftersom det finns en sådan hög temperaturgradient bildas kraftiga regn som leder till översvämningar och lera som ofta är ansvariga för förstörelsen av stads- och landsbygdsbyggnader. Dessa skador orsakar också människors död.

Vad innebär att en plats ligger i regnskugga?

Ett område sägs ligga i regnskugga om det ligger i lä av en bergskedja. På bergens lovartsida tvingas luften att stiga, vilket leder till avkylning, kondensation och nederbörd. På bergens läsida sjunker däremot luften med uppvärmning och molnupplösning som följd.

Hur fungerar passadvindarna?

Passadvindarna är den luft som tvingas stiga över det ekvatoriella stiltjebältet kring ekvatorn och som sedan ersätts av annan luft som strömmar in från nordost och sydost. Vindarnas riktning orsakas av corioliskraften och blåser in mot ekvatorn hela året.

Vad händer när det är lågtryck?

Ett högtryck är ett område med högre lufttryck än omgivningen, medan ett lågtryck är ett område med lägre lufttryck än omgivningen. På en väderkarta över Europa finns ofta minst ett högtryck och ett par lågtryck.

Vad är en nederbörd?

Nederbörd är ett meteorologiskt samlingsnamn för flytande eller fasta vattenpartiklar som faller genom atmosfären. Vattnet på jorden befinner sig i ett ständigt kretslopp. Från haven, sjöarna och marken avdunstar vatten och det bildas vattenånga.

Vad är det klimat?

Klimat — genomsnittligt väder i minst 30 år

Klimatet är både de genomsnittliga väderförhållandena och deras variabilitet, för till exempel temperatur, nederbörd och vind, under minst 30 år.

Hur uppstår Västvindsbältet?

När denna luft rör sig från vändkretsarna (30°) mot lågtrycken vid polerna påverkas den av att jorden snurrar. Då blir vindarna inte sydliga utan åker mer åt väst. Det är därför de kallas västvindar!

Hur fungerar monsun regn?

Monsunvindarna är mest kända i södra asien. De blåser åt ett håll på sommaren och ett annat håll på vintern. När solen värmer de inre delarna av landet bildas ett lågtryck vid ekvarorn. Lågtrycket gör att fuktiga vindar blåser in mot centrala asien och det kan ge enorma mängder regn.

Hur uppstår Vintermonsun?

Den ena kanske mer känd och uppmärksammad än den andra. Vintermonsunen styrs i stora drag av ett massivt högtryck som bildas över Sibirien. Det för ner torr luft med nordostvindar över Syd- och Sydostasien och pressar bort fuktig luft söderut, vilket ger torrperiod i området.

Vad är passadvindar och monsuner?

Längs ekvatorn återfinns passadvindar som sträcker sig upp till vändkretsarna. Norr om dessa återfinns västvindar som är band som finns på både norra och södra halvklotet. Dessutom finns det någonting som heter monsunvindar som också kallas för årstidsvindar.

Hur fungerar väder?

När solens strålar värmer upp luften skapas rörelse – det som vi kallar vind. Värmen får också vatten att förångas och stiga uppåt i atmosfären. När det har kommit tillräckligt långt upp kyls det av och faller ner som regn eller snö. Vädret förändras med årstiderna.

5. Monsun

Hur uppstår monsunregn? åk 7-9

Lärax – Geografi: Passadvindar, Västvindar & Monsunvindar

Lämna en kommentar