Vad är movicol?

Namnet på denna medicin är Movicol dospåse, pulver för oral lösning. Det är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar samt äldre. Det rekommenderas ej för barn under 12 år. Movicol hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid.

När ska jag ta movicol?

Detta läkemedel kan intas när som helst under dygnet med eller utan mat. Lös upp innehållet i 1 dospåse i ett halvt glas (125 ml) vatten och drick lösningen. En dos Movicol Plain är 1 dospåse upplöst i ett halvt glas (125 ml) vatten. Ta en dospåse 1-3 gånger per dygn, beroende på hur svår din förstoppning är.

Var finns makrogol?

Köp DulcoSoft Makrogol 4000, flaska 250 ml | Apohem.

Är movicol ett bulkmedel?

Med beprövad erfarenhet som grund används idag huvudsakligen bulkmedel (fibrer) såsom isphagula (Lunelax, Vi-Siblin) och sterkulia (Inolaxol) samt osmotiska laxativa såsom laktulos (Duphalac, Laktulos), laktitol (Importal) och makrogol (Movicol, Forlax med flera).

Vad innehåller makrogol?

Makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid som finns i Movicol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

Hur lång tid tar det för movicol att verka?

Behandlingstiden med Movicol vid tillfällig förstoppning är normalt cirka 2 veckor. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar ska du kontakta läkare.

Hur länge sitter movicol i?

Mycket svår förstoppning (fekalom)

Den dagliga dosen för behandling av fekalom är 8 dospåsar och dosen bör intas inom 6 timmar. En dospåse löses upp i ett halvt glas (125 ml) vatten. Behandlingen kan vid behov fortgå i 3 dagars tid. Du skall inte inta mer än 2 dospåsar Movicol per timme om du har hjärtproblem.

Hur fungerar makrogol?

Makrogol 3350 agerar genom sin osmotiska effekt i tarmarna, vilket inducerar laxerande effekt.

Vad betyder makrogol?

Polyetylenglykol saluförs bland annat av Apoteket under varunamnet Makrogol. Vanliga användningsområden är i laxermedel för tarmrengöring och som hjälpämne i läkemedel, inom kemisk industri som beståndsdel i kosmetika och för träkonservering.

Vad är makrogol 3350?

Makrogol 3350 som ingår i Moxalole, binder vatten och ger därigenom avföringen en ökad volym och detta normaliserar tarmrörelserna. Effekten blir en snabbare transport av den mjuka avföringen och en underlättad tarmtömning. Innehållet av salter i Moxalole gör att kroppens normala salt- och vätskebalans bibehålls.

Vilket bulkmedel är bäst?

Förstahandspreparatet vid IBS-C är bulkmedel i form av av ispaghulaskal (Vi-Siblin, Lunelax) eller sterkuliagummi (Inolaxol). Om behandlingen inte får önskad effekt kan osmotiska laxermedel, som makrogol (Forlax, Movicol) eller laktulos prövas.

Vad är bulkmedel?

Både lösliga och olösliga fibrer är bulkmedel, det vill säga binder vatten och ger en ökad volym vilket stimulerar tarmrörelserna och ger avföring en mjukare konsistens. Bulkmedel används både vid förstoppning och diarré.

Vad innehåller bulkmedel?

Bulkmedel innehåller kostfiber som genom sin volym gör att tarmen stimuleras och har lättare att bearbeta materialet. Direktstimulerande medel retar tarmen så att tarmrörelserna, peristaltiken, blir kraftigare.

3350 macrogol

Så slipper du förstoppning och diarré – Nyhetsmorgon (TV4)

What is Macrogol? (Movicol/Moviprep)

Lämna en kommentar