Vad är muharram?

Vad gör man på muharram?

Sorgen över Husayns död manifesteras årligen i ett passionsspel. Det är de tio första dagarna i månaden Muharram som på det sättet ägnas åt sorgeriter med höjdpunkt den 10:e. Enligt sunnitisk uppfattning är dagen en av flera frivilliga fastedagar.

Vad är Ashura?

Ashura (arabiska: عاشوراء , ”den tionde”) är den tionde dagen i månaden muharram enligt den muslimska kalendern. För muslimerna är ashura den dag då Gud delade Röda havet så att Mose och hans följeslagare kunde undkommma den egyptiske faraon. Det är rekommenderat för alla muslimer att fasta denna dag.

Vilken datum är muharram?

Speciella dagar under året. Nyårsdagen infaller den första dagen i månaden muharram. Eftersom fredagen för muslimerna är dagen för kollektiv dyrkan och den obligatoriska samlingsbönen kan den liknas vid sabbaten i judendomen och söndagen i kristendomen.

Hur länge är muharram?

Muharram pågår till och med den 9 oktober. Ashura infaller, som nämnts, den tionde dagen i månaden Muharram – vilket då blir 20 september.

Varifrån kommer ursprunget till Ashura?

Ashura är en av de viktigaste högtiderna för shiamuslimer (och för en del sunnimuslimer) och det man högtidlighåller är minnet av imam Husayns martyrdöd vid Karbala år 680. Ashura infaller den tionde dagen i månaden muharam, men man inleder högtiden redan den förste i månaden.

Vilka högtider firar sunnimuslimer?

Inom islam finns det två stora högtider som firas av många muslimer världen över. Den ena är eid al-adha, som infaller under vallfärden. Den andra är eid al-fitr, som infaller efter fastan.

När är islamiskt nyår?

Inom islam infaller nyårsdagen den första dagen i månaden muharram (första månaden i den islamiska kalendern). Muslimer kallar detta för ”hidjra”, som betyder ”utvandring”. Denna dag brukar inom islam firas genom att berätta om olika händelser i Muhammeds liv och önska varandra ett gott nytt år.

Vilket datum firar muslimer nyår?

Islamisk tideräkning börjar den 15 juli 622, den dag då Mohammed utvandrade från staden Mecka och begav sig till staden Medina. Muslimernas nyårsdag infaller den första dagen i månaden Muharram, vilket betyder resa, utvandring. Dagen brukar firas med berättelser om händelser i Mohammeds och hans följeslagares liv.

När är Shawwal?

Shawwal (arabiska: شَوَّال) är den tionde månaden i den islamiska kalendern. Shiamuslimer anser att den sjätte shiaimamen Sadiq blev martyr den 25 shawwal efter att ha förgiftats.

Vad är en vallfärd?

Vallfärd: Besök på en helig plats för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse.

När är det Bayram?

1 apr-1 maj Ramadan – fastemånad. Enligt den gregorianska kalendern flyttas tidpunkten för ramadan tillbaka med omkring elva dagar varje år eftersom den muslimska kalendern är en månkalender. 2 maj – 4 maj ”Ramazan Bayrami” som även kallas av många “Şeker Bayram”- godisfesten“ startar när fastemånaden är slut.

Vilka dagar är eid 2021?

Då firas eid al-fitr 2021

2021 inleds högtiden eid al-fitr på kvällen den 12 maj och håller på i minst ett dygn. Firandet med familj och släkt och vänner kan pågå i två eller tre dagar, traditionen skiljer sig åt mellan muslimer i olika länder.

What is Muharram all about?

What is Muharram? | I Am Muslim

MÅNADEN AV MUHARRAM ÄR HÄR! – ISLAM SVERIGE

Lämna en kommentar