Vad är muskelbristning?

En muskel kan brista helt eller delvis om den belastas för kraftigt eller på ett felaktigt sätt. Du får då en muskelbristning, vilket innebär att muskelfibrer skadas eller går av. Du kan också få en blödning i muskeln.

Är muskelbristning farligt?

En liten muskelbristning läker oftast av sig själv med hjälp av vila, utan att du behöver kontakta sjukvården. Sök vård om du drabbas av en större bristning som exempelvis orsakar ett stort blåmärke eller en kraftig svullnad. Du bör även söka vård om smärtan inte har minskat efter ett par dagar.

Hur ser en muskelbristning ut?

Känner du en smärta av det mer kraftfulla slaget och en ömhet i muskeln så kan detta tyda på en muskelbristning. Samma sak om du ser en svullnad – eller ett större blåmärke – över området. Ett annat symtom handlar om en svaghet i muskeln.

Vad ska man göra vid en muskelbristning?

Smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol lindrar smärta utan ökad risk för blödning, men dämpar inte inflammation. Rådgör gärna med en läkare. Mindre muskelbristningar läker av sig själv på ett par veckor. Skador som innebär att nästan hela muskeln gått av, så kallad total ruptur, kan behöva opereras.

Hur länge ska man vila vid muskelbristning?

Akut omhändertagande

De första dygnen rekommenderar vi att du låter den skadade muskeln vila. Du kan fortfarande med fördel leva som normalt med vardagssysslor, men låt bli att sätta större krav till muskeln som att träna – det kommer förvärra skadan.

Hur lång tid tar det för en trasig muskel att bli bra?

Läkningsprocessen. En mindre muskelbristning läker oftast på ett par veckor medan en större skada kan behöva flera månaders rehabilitering och i vissa fall kräva en operation. Vid en minde skada ska man se till att snabbt börja använda muskeln igen utan att belasta den.

Hur lång tid tar det för en muskelbristning att läka?

En mindre muskelbristning läker oftast på ett par veckor. Låt bli att belasta den skadade muskeln under några dagar, men fortsätt att röra på den. Det gör att blodcirkulationen i muskeln ökar och skadan läker fortare.

Hur känns en överansträngd muskel?

Upplever du smärta någonstans som gör att du har svårt att utföra en rörelse, exempelvis en vardagsrörelse som att tvätta håret eller vid en övning på gymmet? Då är det sannolikt en ”muskelinflammation”.

Hur känns Kompartment?

Vad är kompartmentsyndrom? Symtomen är en tilltagande smärta vid aktivitet där muskelfacket är ordentligt spänt och man får påverkan på känsel och kraft. Det blir svårt att använda muskeln normalt på grund av det ökade trycket inne i muskelfacket och att cirkulationen blir sämre.

Hur länge ska man vila efter en sträckning?

De 2–3 första dagarna efter skadan har skett bör muskeln vila utan någon behandling. Under den tiden går det däremot bra att lägga is och tryckförband på muskeln för att dämpa smärta och svullnad.

Kan man träna med muskelbristning?

Med rätt akut omhändertagande minskas blödning och svullnad. Det är därför mycket viktigt att man omgående avslutar träningen efter att bristningen har uppstått. Ett tryckförband bör fästas över det skadade området inom några minuter och benet bör ligga i högläge.

Vad är gubbvad och vad gör man åt det?

Så tränar du bort gubbvaden! – Malou Efter tio (TV4)

Muskelbristning Baksida Lår: 4 Övningar För Effektiv Rehab

Lämna en kommentar