Vad är mykoplasma?

Vad menas med Mycoplasma?

Mer om mykoplasma

Mykoplasma är en bakterie. Det finns olika typer av mykoplasmabakterier. Bland annat en som orsakar lunginflammation och en som orsakar mykoplasma i underlivet. Den som gör att man får mykoplasma i underlivet heter Mycoplasma genitalium.

Hur farligt är mykoplasma?

Obehandlad mykoplasman kan sprida sig till äggledarna eller bitestiklarna. Det kan göra det svårare att få till en graviditet. Läs mer om inflammationer i äggledarna och bitestiklarna på 1177.se. Mykoplasma ingår inte i Smittskyddslagen.

Varför får man mykoplasma?

Vad orsakar infektion med Mycoplasma genitalium och hur sprids den? Den orsakande mikroorganismen, Mycoplasma genitalium, är en liten bakterie utan cellvägg. Bakterien sprids mellan människor vid samlag. Inkubationstiden är vanligen 10 till 14 dagar.

Vad är mykoplasma i underlivet?

Mycoplasma genitalium är en sorts bakterie som kan orsaka infektioner i urinröret och könsorganen. Den vanligaste smittvägen för mykoplasma i underlivet är vaginalt samlag utan kondom. Smittan kan också spridas genom andra former av sex då sperma eller sekret från slidan kommer i kontakt med slemhinnor.

Kan Mycoplasma gå över av sig själv?

En anledning till att man vanligtvis inte testar för sjukdomen är att man inte vill driva på resistensen och också att man inte i onödan vill behandla en infektion som inte alls ger några symtom och som kan läka ut av sig själv förklarar My Falk för Sveriges radio. Mykoplasma är en bakterie.

Hur behandlas mykoplasma?

BEHANDLING. Luftvägsinfektioner orsakade av Mycoplasma pneumoniae utan pneumoni läker spontant och ska inte antibiotikabehandlas. Vid pneumoni bör dock antibiotika ges enligt nedan. Makrolid, t ex klaritromycin 250 mg 1 x 2 eller azitromycin 500 mg x 1 i 5-7 dagar.

Hur länge kan man gå med Mycoplasma?

Smittspridningen är också stor inom familjen. Mottagligheten för smitta är hög i alla åldrar, och genomgången sjukdom ger ingen bestående immunitet. Något kroniskt bärarskap finns inte beskrivet, men man kan utsöndra bakterien i många veckor. Inkubationstiden är ganska lång, två till tre veckor.

Vad kan Mycoplasma leda till?

En obehandlad mykoplasmainfektion kan leda till äggledarinflammation hos kvinnor och bitestikelinflammation hos män. För gravida kvinnor med mykoplasma ökar risken för tidig födsel och låg födelsevikt hos barnet. Barnet kan också smittas av mykoplasma i ögonen vid förlossningen.

Kan man få mykoplasma utan samlag?

Mykoplasma orsakas av en bakterie. Det vanligaste sättet att överföra sjukdomen är om du har vaginalt samlag utan kondom. Sjukdomen kan också spridas genom att sperma eller sekret från slidan kommer i kontakt med en slemhinna.

Kan man ha mykoplasma i flera år?

Det är inte känt hur lång inkubationstiden är. Då bakterien växer extremt långsamt kan inkubationstiden antas vara längre än vid klamydiainfektion. Bakterien saknar cellvägg och kan därför inte behandlas med betalaktamantibiotika.

Mykoplasma 1, Mykoplasmers allmänna egenskaper

Mykoplasma 3, Mykoplasmer som orsakar anmälningspliktiga sjukdomar

Så upptäcker du könssjukdomarna – Dr Mikael & Tilde (Sjuan)

Lämna en kommentar