Vad är narkolepsi?

Narkolepsi är en neurologisk sjukdom som innebär att hjärnan inte kan styra över vakenhet och sömn. Det gör att personer med sjukdomen blir mycket trötta under dagen och får sömnattacker som inte går att förhindra.

Vad får man narkolepsi av?

Orsakerna till narkolepsi är inte helt klarlagda. Forskare har kommit fram till att en av orsakerna till störningen i hjärnans reglering av sömn och vakenhet är brist på hormonet orexin. Bristen på detta hormon beror på en autoimmun reaktion i kroppen.

Hur länge sover man med narkolepsi?

Hos små barn kan ovanligt lång nattsömn eller fler sovstunder på dagen vara symtom på narkolepsi. För både narkolepsi typ 1 och typ 2 är det vanligt med en mycket dålig sömnkvalitet med uppsplittrad nattsömn, där man sover mellan 1-3 timmar åt gången.

Vad är Sömnattack?

Narkolepsi är en ovanlig neurologisk sjukdom som innebär att hjärnan inte kan styra över sömn och vakenhet. Det ger sömnattacker på dagen som inte går att hejda. Vissa får också en plötslig kraftlöshet i kroppen, så kallad kateplexi.

Är narkolepsi farligt?

Narkolepsi är en sjukdom som gör att du är mycket sömnig på dagarna. Du kan också plötsligt bli svag i musklerna. Narkolepsi går inte att bli av med helt. Men det finns läkemedel som gör att du får lättare att hålla dig vaken på dagarna och sova bättre på nätterna.

Kan man bli frisk från narkolepsi?

Sjukdomen går inte att bota men symtomen kan lindras med läkemedel. Den första beskrivningen av narkolepsi gjordes 1877 av den tyske neurologen Carl Friedrich Otto Westphal. Den franske neurologen Jean Baptiste Edouard Gélineau gav några år senare sjukdomen dess namn.

Hur många dog av Pandemrix?

Pandemrix visade sig senare vara kopplat till förhöjd risk för narkolepsi hos ungdomar i Sverige och Finland.

H1N1-pandemin 2009.
Ursprungsland USA, Central Mexico
Startdatum mars 2009
Slutdatum 10 augusti 2010
Antal döda 284 000
Orsak H1N1/09-pandemiviruset

1 rad till

Får man köra bil om man har narkolepsi?

Narkolepsi utgör enligt gällande bestämmelser hinder för innehav av samtliga behörigheter för körkort samt taxiförarlegitimation om förhållandena bedöms innebära en trafiksäkerhetsrisk.

Hur gör man för att få en sömn paralys?

Varför det uppstår är egentligen ganska enkelt och det finns en rad olika faktorer som kan utlösa det. Faktum är att det ofta kan räcka med att sömnen vid upprepade tillfällen blir störd och då följaktligen REM-sömnen. Att du, helt enkelt, inte tar dig igenom de sömnstadier kroppen behöver.

Kan man jobba med narkolepsi?

Det går inte att på förhand säga när ett sjukdomssymtom ska komma. Sjukdomen medför stora sociala problem och begränsningar i det dagliga livet, i skolan och i arbetslivet. Dagsömnigheten gör att man riskerar att somna även i vardagliga situationer, särskilt vid enformiga och monotona aktiviteter.

Hur många andningsuppehåll är normalt?

Obstruktiv sömnapné förekommer i alla åldrar men är vanligast i intervallet 3-12 år (OSA hos barn) samt inom intervallet 50-70 år. Nyligen genomförda undersökningar i Sverige (Uppsala och Göteborg) visar att ungefär hälften av en vuxen/medelålders befolkning har ≥ 5 andningsuppehåll/timme under sömn.

Vad är central sömnapné?

Central sömnapné innebär en total eller partiell minskning av nervimpulser till andningsmusklerna under tiden man sover. Detta leder till att andningsflödet upphör helt (apné) eller delvis (hypopné) i minst 10 sekunder.

Kan barn ha sömnapné?

Sömnrelaterad andningsstörning förekommer hos 10–14 % av alla barn och kan vara kopplat till astma och reflux. Obstruktiv sömnapné hos barn förekommer hos 1-2% och är vanligast mellan två till sex års ålder.

Hur många fall av narkolepsi i Sverige?

Man räknar med att 50 personer per 100 000 invånare har narkolepsi. Det motsvarar ungefär 4 500 personer i Sverige. År 2009–2010 användes Pandemrix som vaccin mot influensa A(H1N1). Efter vaccinationen fick minst 350 barn och unga vuxna narkolepsi i Sverige.

Hur många har drabbats av narkolepsi?

Enligt Socialstyrelsen insjuk- nar runt 100 personer i Sveri- ge varje år i narkolepsi, hu- vuddelen av fallen diagno s – tiseras i åldrarna 20–40 år. De senaste sex åren har 7–16 fall per år diagnostiserats hos personer under 20 år.

Fick narkolepsi efter vaccinet: ”Frustrerad att man inte hjälpt oss efteråt” – Malou Efter tio (TV4)

Sindy fick narkolepsi

Kalla fakta: Svininfluensevaccin och narkolepsi – TV4

Lämna en kommentar