Vad är ne?

Är NE trovärdig?

Tillförlitligt. Uppslagsverket är Sveriges främsta med långt över 200 000 faktagranskade uppslagsord. Bakom uppslagsorden står 4 500 ämnesexperter och en sakkunnig redaktion som bearbetar och uppdaterar artiklarna. Redaktionen ser till att materialet håller hög klass, både språkligt och innehållsmässigt.

Vad är en källa NE?

Vilka är NE:s källor? NE:s källor är de ämnesexperter och skribenter som skriver texterna. De har i sin tur sina egna källor. Detsamma gäller NE:s ämnesredaktörer som använder en mängd olika källor i sitt arbete, exempelvis referensverk, facklitteratur och källor kopplade till daglig omvärldsbevakning.

Är Nationalencyklopedin en myndighet?

Nationalencyklopedin (svenskt uttal: [natɧʊˇnɑːlɛnsʏklʊpɛˌdiːn]), förkortas ofta NE, är ett uppslagsverk.

Nationalencyklopedin.
Information
Språk Svenska
Genre Facklitteratur
Förlag Bra Böcker AB, genom NE Nationalencyklopedin AB sedan 2001
Utgiven 1989–1996 (bok) 2000–idag (Internet)

5 rader till

Vad är en organisation NE?

NE är ett digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter dagens och morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

Är NE se trovärdig källa?

Sveriges nationella uppslagsverk. En aktuell och tillförlitlig källa med artiklar författade av en sakkunnig redaktion och ett stort nätverk av experter. Alltid faktagranskat och objektivt.

Är NE en beroende källa?

Som slutsats anses källan NE vara en pålitlig källa och de uttrycker sig på ett sätt som gör att vi kan skapa oss vår egen uppfattning och lägga vår egen värdering.

Vad innebär uppslagsverk?

Ett uppslagsverk, konversationslexikon, uppslagsbok, encyklopedi eller realencyklopedi är ett referensverk som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.

Är NE beroende?

beroende, okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel. Mellan beroende och missbruk finns inte någon distinkt skiljelinje, och det finns flera olika definitioner.

Hur referera till Nationalencyklopedin?

Allmän information – uppslagsverk

Om en artikel i ett uppslagsverk är signerad med författare så blir författaren/författarna upphovsman. Lägg till hämtdatum om du misstänker att innehållet kan uppdateras över tid. Om en artikel i ett uppslagsverk saknar författare så anges själva uppslagsordet på författarens plats.

Vad är en myndighet NE?

myndighet, ett vidare begrepp än förvaltningsmyndighet. Det inbegriper sålunda även domstolarna.

Kan man slå upp att NE står för?

Har du även digitala läromedel kan du genom att markera ett ord slå upp ordet direkt i uppslagsverket. Eftersom uppslagsverket är integrerat i våra läromedel är det enkelt att ta reda på mer information för eleven precis när hen behöver det.

Vilka olika organisationsformer finns det?

Organisationsform
  • Ideell förening.
  • Allmännyttigt ändamål.
  • Ekonomisk förening.
  • Enskild näringsverksamhet.
  • Aktiebolag, AB.
  • Handelsbolag.

Hur är en organisation uppbyggd?

En organisation är en grupp med människor som samarbetar för att nå ett eller flera mål. En organisation har flera chefer både horisontellt och vertikalt i företaget. På ett horisontellt plan har en organisation chefer för olika divisioner och avdelningar.

Hur mycket kostar Nationalencyklopedin?

Pålitlig kunskap för alla åldrar. Skaffa en inspirerande, faktaspäckad och pålitlig kunskapstjänst från 49 kr/mån. Du är igång på ett par minuter och får tillgång direkt.

NE som källa för skolarbeten

Negationer – inte, aldrig – ne pas, ne jamais – Lär dig franska med Marie

Vad är ett primtal? (Matematik) – Studi.se

Lämna en kommentar