Vad är nebulosa?

Vad gör en nebulosa?

Stjärnor bildas i gigantiska moln av gas och rymdstoft som kallas nebulosor. En av de mest kända av dessa är Orionnebulosan, som kan ses med ögat på vintern. Orionneublosan ser ut som en suddig ljusfläck som hänger från Orions bälte och den består av tillräckligt med materia för att bilda 10 000 stjärnor som solen.

Vad är en nebulosa unga fakta?

NebulosaUnga Fakta. En nebulosa är stjärnornas barnkammare. Här bildas nya stjärnor i ett jättelikt glödande gasmoln. De är ofta färgade i en blandning av rött, purpur och blått.

Hur skapar nebulosor stjärnor?

När rymdstoftet och gasen i nebulosan drar ihop sig kan en stjärna bildas. I det flesta nebulosor man upptäckt pågår en massiv stjärnbildning. Den mest kända av nebulosor är Orionnebulosan. Orionnebulosans massa är tillräckligt stor för att kunna skapa 10 000 stjärnor i samma storlek som vår sol.

Hur ser man nebulosor?

Mörk nebulosa

Men till skillnad från till exempel emissions- och reflektionsnebulosor så varken avger eller reflekterar de ljus. Trots att de inte avger ljus så syns de eftersom de täcker bakomliggande stjärnor. De flesta mörka nebulosor kan bara ses med teleskop, men vissa går att se med blotta ögat.

Hur kollapsar en nebulosa?

En nebulosa kollapsar

Detta kan t ex ske när två stoftmoln kolliderar med varandra, till följd av en supernova eller när chockvågor går igenom en galax. När jämnvikten i en nebulosa rubbas så att jeansmassan uppnås, börjar molnet att kontrahera.

Hur kan en nebulosa lysa?

Nebulosa kallas ett flera ljusår stort moln av gas och rymdstoft. Emissionsnebulosor är normalt stora formationer som i huvudsak består av joniserad vätgas. Dessa nebulosor är födelseplatsen för nya stjärnor. Unga stjärnor i emissionsnebulosor exciterar den omkringliggande gasen så att den lyser.

Vilka gaser finns i en nebulosa?

Nebulosan är ett interstellärt moln bestående av väte, helium och andra joniserade gaser. Ursprungligen betraktades varje diffust astronomiskt objekt som en nebulosa, inklusive galaxer bortom Vintergatan.

Hur går det till när en stjärna föds?

Inuti nebulosorna bildas mindre gasklot som dras samman av gravitation. Först är dessa klot kalla, men blir varmare ju mer de dras ihop. All gas blir nämligen hetare ju mer man trycker ihop den. Till slut blir gaskloten så varma att det uppstår kärnreaktioner inuti dem, och på så sätt föds en stjärna.

Hur många typer av nebulosor finns det?

Det finns flera olika typer av nebulosor: Emissionsnebulosor är normalt stora formationer som i huvudsak består av joniserad vätgas. Emissionsnebulosor är den vanligaste typen av nebulosa. Stoftnebulosor som består av materia.

Varför blir det en röd jätte?

I ett skal runt kärnan fusionerar väte till helium. När detta sker, svullnar stjärnan upp kraftigt och blir många gånger större. I gengäld sjunker temperaturen på stjärnans yta, och därigenom förändras även dess färg. Den blir mer rödaktig, och stjärnan blir således en röd jätte.

Hur lever en stjärna?

En stjärna lever inte för evigt, utan den dör när bränslet tar slut. Slutet ser olika ut, beroende på hur stor stjärnan är. När vår sol dör kommer den att först växa till en röd jätte som slukar alla planeter i dess närhet. Därefter slungar den ut enorma mängder gas i rymden, innan den krymper till en vit dvärg.

Hur bildas en planetarisk nebulosa?

När vätet i stjärnans centrum tar slut, kommer stjärnan i obalans och börjar pulsera och under dessa konvulsioner kastas en stor del av stjärnans massa ut i rymden. Den återstående varma och ljusstarka kärnan avger ultraviolett strålning som joniserar de utkastade delarna, vilka då strålar som en planetarisk nebulosa.

Vem upptäckte nebulosor?

Hubbles variabla nebulosa. Fotografi: NASA/ESA, The Hubble Heritage Team (AURA/STScI).. 1783 upptäckte av William Herschel, under en av sina otaliga svep med teleskopet över himlarna, en liten nebulosa i Enhörningens stjärnbild.

Hur många galaxer i universum?

I universum finns cirka två tusen miljarder galaxer. Vår egen, Vintergatan, innehåller mellan 200 och 400 miljarder stjärnor. Detta kan jämföras med dvärggalaxerna, universums minsta, som kan innehålla mellan tiotusentals till någon miljard stjärnor.

Hur blir det en supernova?

När de mot slutet av sina liv fått en kärna av järn- och nickelatomer som vuxit till sig kollapsar kärnan under sin egen tyngdkraft. Ibland tycks kärnkollapsen göra att stjärnans ytterlager kastas ut med enorma hastigheter.

What Is a Nebula?

What Is A Nebula?

Vad är skillnaden mellan en supernova och en nebulosa?

Lämna en kommentar