Vad är nipt test?

Vid NIPT tar vårdpersonalen ett blodprov i armen på dig som är gravid. NIPT är mycket tillförlitligt om det visar att fostret inte har en avvikelse. Det behöver kompletteras med andra tester för att få ett definitivt svar, om det visar på en avvikelse. NIPT är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing.

Vad är skillnaden mellan kub och NIPT?

NIPT står för Non-Invasive Prenatal Testing och är också ett test för att ta reda på om fostret har någon kromosomavvikelse. Men till skillnad från KUB kan NIPT ge tydligare och säkrare resultat. Testet är helt riskfritt och innebär att DNA från fostret analyseras via ett vanligt blodprov från mamman.

När tar man NIPT test?

NIPT erbjuds framförallt gravida kvinnor som har gjort ett kombinerat ultraljud och blodprov-test, ett så kallat KUB-test, och har erhållit en hög risk, 1/200 eller högre, för trisomi 13,18 och/eller 21. NIPT kan göras från graviditetsvecka 10 + 0.

Hur mycket kostar ett NIPT test?

Den som ändå önskar göra NIPT får bekosta provtagning, analys, rådgivning och ultraljud själv. Aleris Ultragyns kostnad för detta är 6500 kronor. Detta erbjuds även till kvinnor som inte gjort KUB ultraljudet. Provet är mindre tillförlitligt om det tas före graviditetsvecka 10, då mängden foster-DNA är liten.

Hur lång tid tar ett NIPT?

Hur lång tid det tar för en analys att bli klar varierar och beror på vilken analys som utförs. För till exempel NIPTtar analysen 10 till 14 dagar från det att provet kommer till laboratoriet, det vill säga det kan dröja upp till 16 dagar från det att du lämnar ditt prov innan resultatet är klart.

Kan man göra NIPT utan kub?

Före NIPT får du som är gravid genomgå en ultraljudsundersökning. Ultraljudet visar hur länge graviditeten har pågått och om det är fler än ett foster. Det är också vanligt att få göra KUB före NIPT.

Kan man lita på KUB test?

Provet kan inte ge helt säkra svar, bara en uppskattning. Det kan behöva kompletteras med andra prov för att ge ett helt säkert svar. KUB erbjuds endast i en del regioner och till vissa gravida. KUB är frivilligt, precis som all annan fosterdiagnostik.

Får man alltid reda på kön vid NIPT?

Med NIPT kan man även se barnets kön. Detta är dock inte syftet med testet vilket gör att du normalt behöver be om detta för att beskedet. Det är dock inte alla som erbjuder möjligheten.

Hur ofta visar NIPT fel?

Statistiskt sett får endast 2–7 av 1 000 gravida ett falskt negativt besked med NIPT jämfört med 100 av 1 000 med KUB. Risken att få ett felaktigt besked är alltså 15–50 gånger högre med KUB.

När gjorde ni NIPT?

11. För er som inte vet: NIPT är ett avancerat kromosomtest som kan göras redan i v. 11 via blodprov på mamman för att se om det finns ev. kromosomavvikelser på fostret.

Vad kostar NIPT test Göteborg?

NIPT
  • NIPT inklusive ultraljud. 5 795 kr. Ultraljud, konsultation, provtagning och analys.
  • Tillval. 1 000 kr. Könskromosomavvikelser.
  • Tillval. 2 000 kr. Deletionssyndrom 22q11.2.

Vad kostar NIPT test Skåne?

Priser
Undersökning Pris
Tillväxtkontroll med ultraljud 1000 kr
NIPT utan ultraljud* 5500 kr
NIPT med ultraljud* 6000 kr
NIPT prov med ultraljud tvillingar* 6500 kr

6 rader till

Hur ser NIPT resultat ut?

Hur ser provsvaret för NIPT ut och hur tolkar man det? Detta ska tolkas som att det är en mycket låg sannolikhet för att det väntade barnet har någon av de analyserade trisomierna (Downs syndrom, Pataus syndrom eller Edwards syndrom). Helt 100%igt kan ingen screeningtest utesluta kromosomavvikelse.

Understanding non-invasive prenatal testing (NIPT) results

What is NIPT? (non-invasive prenatal testing)

The Science Behind NIPT

Lämna en kommentar