Vad är nlp?

Vad är NLP och vad går det ut på?

NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering) är ett begrepp som handlar om personlig utveckling och förändring. Fysiken beskriver naturens lagar, kemin beskriver lagarna för molekylerna som omger oss med NLP beskriver lagarna för hur våra tankar och känslor hör samman samt inte minst hur vi ändrar dem.

Vad gör en NLP coach?

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering och innefattar de tre viktigaste komponenterna som gemensamt skapar mänskligt medvetande: neurologi, språk och programmering. Verktygen kan användas inom coaching men även inom andra branscher, till exempel försäljning, personlig utveckling och idrott.

Vad står NPL för?

Begreppet NLP, Neurolingvistisk programmering, myntades 1972 av två amerikaner vid University of California, Richard Bandler som studerade psykologi och John Grinder som var professor i lingvistik. Tillsammans började de skapa en manual för hur vi människor beter oss och hur vi kommunicerar med varandra.

Vad är NLP Practitioner?

NLP Practitioner ger dig förståelsen för hur människan kommunicerar, hur du kan läsa av, lyssna in och känna in, på vilket sätt du bäst kan bemöta andra och nå fram till dina medmänniskor.

Vad är NLP? Vägen till det undermedvetna. Allt om NLP (Neuro Lingvistisk Programmering).

Vad är NLP? Magnus Kull och Kjell Enhager, coach2coach

Tydlig kommunikation med NLP

Lämna en kommentar