Vad är ocd?

Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder = OCD) innefattar tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångshandlingar är det mest typiska och är vanligen lätt igenkännbara.

Vad är OCD ge några exempel?

Tvångssyndrom (OCD) är en typ av ångeststörning där tvångstankar och ibland även tvångshandlingar tar mycket av en persons tid. Vanliga former av tvångsproblem kan handla om rädsla för smitta och sjukdom som leder till långdragna rengöringsritualer och rädsla för att orsaka andra skada.

Hur beter sig en person med OCD?

Personer som lider av tvångssyndrom är ofta i starkt behov av kontroll och rutiner. Det är vanligt att den drabbade skäms över sig själv och sitt beteende och därför drar sig undan. På grund av upptagenhet av tankar och kontroller kan personen ofta bli försenad och eller inte ens komma iväg hemifrån.

Vad kan orsaka OCD?

Psykiska besvär beror nästan aldrig på en enda orsak, inte heller OCD. Genetiska orsaker bidrar sannolikt, men vid nästan alla psykiatriska diagnoser krävs även vissa miljöfaktorer (uppväxtförhållanden och livshändelser) för att ”aktivera” sjukdomen. Obalanser i hjärnkemin kan spela in.

Hur man behandlar OCD?

Den terapiform som används vid tvångssyndrom är kognitiv beteendeterapi, KBT. Det är en psykoterapi som handlar om att förändra de tankar, känslor och beteenden som är kopplade till tvångssyndromet. Den metod som används kallas KBT med exponering.

Vilken typ av OCD är vanligast?

Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder = OCD) innefattar tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångshandlingar är det mest typiska och är vanligen lätt igenkännbara.

Vad menas med kontrollbehov?

Kontrollbehov är en populärpsykologisk term som beskriver en önskan om att ha kontroll över omgivningen, vanligen för att förebygga att något dåligt inträffar.

Vilka svårigheter kan en person ha med OCD?

Det kan vara svårt att komma i tid till saker om du till exempel känner dig tvingad att tvätta händerna ofta och länge. Alla kan ha tankar och idéer som de känner att de måste följa ibland. Till exempel att kolla att dörren är låst en extra gång eller att undvika att nudda strecken på trottoaren.

Kan OCD försvinna?

Att utveckla ett tvångssyndrom är inget som händer plötsligt, utan något som sker över tid. Det vanliga är att det börjar när barn är mellan 10 och 17 år. En period med tvångstankar och tvångshandlingar kan gå över av sig själv. Men symtomen kan också komma tillbaka efter att barnet har mått bättre ett tag.

Vad händer i hjärnan när man har OCD?

Vid OCD förefaller vissa delar av hjärnan vara överaktiva. Det handlar bland annat om tre strukturer: de undre delarna av pannloben, svanskärnan och talamus. I alla dessa regioner har forskare i studier med så kallad positronemissionstomografi, PET, kunnat se ökad aktivitet vid OCD.

Kan OCD bli värre?

Många patienter med lindrigare OCD blir helt friska, och även med svår OCD kan man bli betydligt bättre. Isabell Gunnarssonhadeenvissbenägenhetförtvångs- tankar och tvångshandlingar redan som barn, men det var när hon var 28 år som sjukdomen slog till på allvar.

Hur hjälper man någon med tvångshandlingar?

– Även om tvångssyndromet inte är viljestyrt kan man påverka det genom aktivt arbete, som har stor inverkan på symtomen och välbefinnandet i vardagen. – Berätta sakligt om vilka känslor din närståendes symtom väcker hos dig. Anklaga inte din närstående för hans eller hennes symtom. – Uppmuntra din närstående.

En film om OCD

Saker du aldrig vågat fråga nån med OCD!

Om OCD

Lämna en kommentar