Vad är oligopol?

Vad är ordet oligopol?

Oligopol innebär att det bara finns några få företag på en marknad. På marknader med oligopol finns risk att företagen begränsar konkurrensen genom otillåtna samarbeten. Mycket av Konkurrensverkets tillsyn av konkurrensreglerna handlar om oligopolmarknader.

Vad innebär monopol och oligopol?

Flera aktörer styr marknaden

Till skillnad från marknadsformen monopol, där endast en aktör erbjuder en viss typ av produkt och därmed styr priset för denna, är det minst två företag som kontrollerar marknaden i ett oligopol.

Vilka företag är oligopol?

På en marknad där endast ett fåtal företag säljer sina produkter hålls priserna uppe med hjälp av ett slags gravitation. Sverige måste inneha världsrekordet i grenen oligopol; banker, försäkringsbolag, bensinbolag, elleverantörer, livsmedelsgrossister, för att nämna några.

Vad är oligopol Quizlet?

Vad är ett oligopol? Ett företag på en oligopolmarknad har marknadsmakt, men inte lika stark marknadsmakt som en monopolist har. – Exempel: mobiltelefonoperatörer, tvspelskonsoler. – Oligopolister säljer liknande eller identiska produkter.

Vad är en marknad?

Ordet marknad kommer från latinets mercatus, som betyder just marknad eller handelsplats och är en handels- och mötesplats för säljare och köpare av olika varor och tjänster.

Är oligopol olagligt?

Samarbete mellan anbudsgivare. Anbudsgivare som samarbetar för att minska konkurrensen i en eller flera upphandlingar bildar en så kallad anbudskartell. Samarbetet begränsar konkurrensen på marknaden och är olagligt enligt konkurrensreglerna.

Vad är ett monopol?

När ett företag är ensamt på sin marknad har det monopol. Om det är svårt för andra företag att träda in på marknaden så kan monopolisten utnyttja sin ställning och ta ut höga priser. Prisnivån på en oreglerad monopolmarknad är därför högre än priset vid konkurrens.

Vilket syfte har konkurrenslagen?

Konkurrenslagen förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag och att företag som har en dominerande ställning utnyttjar sin marknadsmakt. I lagen finns även regler om företagsförvärv och när dessa får förbjudas.

Vad har vi för monopol i Sverige?

De monopol som vi har kvar i Sverige idag är detaljhandeln för alkoholhaltiga drycker, som enbart får bedrivas av Systembolaget. För spel och dobbel har AB Svenska spel och ATG monopol. Motiveringen till att vi har kvar dessa monopol idag, att de är reglerade av staten motiveras till folkhälsoskälen.

Vad är oligopolistisk konkurrens?

En konkurrenssituation där det finns endast några säljare (av produkter som kan göras åtskillnad mellan men inte i någon större utsträckning), varje säljare har en hög andel av marknaden och inte har råd att ignorera den andras handlingar, se monopolistisk konkurrens, ren konkurrens och rena monopol.

Vad är det för skillnad mellan oligopol och Oligopsoni?

Om en enda säljare (ett enda företag) är ensamt på en viss marknad säges denna ha monopol. Ett oligopol med två aktörer kallas duopol. Om det är köparsidan som endast har ett fåtal köpare brukar den uppkomna marknadssituationen kallas oligopsoni.

Vad menas med monopolistisk konkurrens?

Monopolistisk konkurrens innebär att det finns liknande produkter från flera företag på en marknad, samtidigt som varumärken är viktiga för konsumenterna. Varje företags produkt har en viss marknadsmakt eftersom den skiljer sig en aning från de andra.

Vad är monopol och oligopol Quizlet?

En marknad där det finns ett fåtal säljare. Marknader med två säljare kallas oftast för duopol. Företag samarbetar, och försöker agera som monopol tillsammans i syfte att få högre vinst.

Vad är monopol Quizlet?

Ett monopol är ett företag som är ensam försäljare av en produkt som saknar nära substitut. Den fundamentala anledningen till att monopol uppstår är närvarandet av inträdeshinder.

What is an Oligopoly?

28 Monopol, oligopol och konkurrenspolitik

Jämviktspris, monopol och oligopol

Lämna en kommentar