Vad är onkologi?

Vad är Onkologmottagning?

onkologmottagningen tar vi emot patienter med olika tumörsjukdomar. Som patient kommer du hit efter att ha blivit remitterad från någon av sjukhusets övriga verksamhetsområden, t. ex. kirurgkliniken eller kvinnosjukvården, eller från din vårdcentral.

Vad innebär onkologi?

Inom onkologi bedrivs forskning inom olika tumördiagnoser som bl a bröstcancer, gastrointestinalcancer, gynekologisk cancer, hjärntumörer, huvud-halscancer, lungcancer, lymfom, matstrupscancer, melanom, prostatacancer, njurcancer och urinblåsecancer.

Hur är det att jobba på onkologen?

En onkolog arbetar med att behandla cancerpatienter, men kan även arbeta som forskare och undersöka bland annat ärftlighet. Vissa onkologer arbetar med kliniska studier och med de nya behandlingar, t ex med immunterapi.

Vilka ligger på onkologen?

Inom ämnesområdet onkologi bedrivs forskning och utveckling inom många områden såsom experimentell molekylär tumör- och strålbiologi till klinisk och epidemiologisk forskning på de stora tumörgrupperna prostatacancer, bröstcancer, gynekologisk cancer och huvud-halscancer.

Vad är en cytostatikabehandling?

Cytostatika ges för att döda cancercellerna, men även friska celler påverkas. Cytostatika ges ofta direkt i blodet i en ven, intravenöst, genom injektion eller som dropp. Cytostatika påverkar hela kroppen och medför ofta en känsla av allmän psykisk och fysisk trötthet.

Vad är en kontaktsjuksköterska till för?

Bevaka att de olika delarna av din cancervård samordnas. Berätta för dig om de olika händelserna i din vård och när de ska ske. Svara på frågor och ge råd och stöd. Se till att du får vara delaktig i din vård så mycket du vill och kan, till exempel genom att ansvara för att du får Min vårdplan.

Vad gör man på hematologen?

Inom hematologin undersöker och behandlar vi blodsjukdomar. Sjukdomen kan påverka antingen blodkropparna eller blodplasman. Förändringar i antalet blodkroppar anger inte direkt vilken blodsjukdom det handlar om. Därför gör vi grundliga undersökningar och tar också ofta prover från benmärgen.

Hur mycket tjänar en onkolog?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur ofta får man cellgifter?

En kur innebär att cytostatika till exempel en gång om dagen i några dagar. Kuren upprepas efter ett uppehåll som kan vara olika långt. Det är vanligt med en till tre veckor. Syftet med uppehållet är bland annat att kroppens friska celler ska tid återhämta sig.

Vad gör en Onkologisjuksköterska?

Onkologisjuksköterska är en specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård. Som onkologisjuksköterska möter du cancersjuka patienter inom alla delar av cancervården. Strålbehandling, läkemedelsbehandling och smärtlindring är några viktiga arbetsuppgifter.

Vad tjänar en Onkologisjuksköterska?

39 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur är det att arbeta som operationssjuksköterska?

Ansvar och arbetsuppgifter

Operationssjuksköterskan har ansvar för att patienten läggs upp på ett sådant sätt att inga skador uppstår, samtidigt som det operationstekniskt skall vara ett optimalt läge. Här är omvårdnad och kommunikation viktigt. En stor del av arbetet är att instrumentera under operation.

Hur vet man om man har cancer i bröstet?

Det vanligaste symtomet på bröstcancer är en knöl i bröstet.

Symtom på bröstcancer
  • Knöl i armhålan.
  • Förstorat och hårt bröst.
  • Hudrodnad och ”apelsinhud” på bröstet.
  • Indragningar i huden på bröstet.
  • Blod eller vätska från bröstvårtan.

Vad innebär immunterapi?

Immunterapi är ett sätt att få kroppens immunförsvar att angripa cancerceller. Att utnyttja kroppens immunförsvar mot cancerceller är ett område där utvecklingen gått framåt med stormsteg på senare år. Immunförsvaret är kroppens skydd mot ämnen som framkallar sjukdom.

Vad menas med en metastas?

Metastaser, dottertumörer, är en allvarlig och fruktad del av cancer. Det är metastaser och annan spridning av sjukdomen som kan göra den livshotande. Omkring en tredjedel av patienterna har metastaser som upptäcks i samband att primärtumören, det vill säga den tumör som uppstått först, diagnostiseras.

Moment 17 – Onkologi

Jobba som sjuksköterska inom onkologi på Skånes universitetssjukhus

Om bakterier vore synliga

Lämna en kommentar