Vad är opium?

Vad innebär opium?

Opium (efter latinets opium och grekiskans opion, diminutiv av opos, ”mjölksaft”) är den intorkade mjölksaften från opiumvallmon (Papaver somniferum L.). Det har sedan urminnes tider använts som drog och läkemedel.

Hur påverkas man av opium?

Du kan känna dig sjuk, bli illamående, få muskelvärk, rinnande näsa, diarré, svettningar, tandvärk, drabbas av uttorkning och sömnsvårigheter. Förutom risken för överdos så är några bieffekter att du slutar känna smärta, att du blir förstoppad eller illamående.

Vart finns opium?

Inget land i världen producerar så mycket opium som Afghanistan. Förra året uppgick värdet av produktionen till mer än tre miljarder dollar. Det är mer än någonsin tidigare. Sedan 2002 har ytan åkermark för odling av opiumvallmo, som opium utvinns ifrån, fyrfaldigats.

Vad är skillnaden mellan opiat och opioid?

Opiater indelas i naturliga och syntetiska opiater och kallas med ett gemensamt namn opioider. De naturliga opiaterna framställs av opiumvallmo (Papaver somniferum). Opium utvinns ur vallmons torkade mjölksaft. Av råopium framställs morfin och kodein och av dessa sedan heroin.

Hur beter sig en heroinist?

Beteende tecken på heroinmissbruk: Humörsvängningar, plötsliga och dramatiska förändringar i humör, upp eller ner. Oförklarliga perioder med eufori och aktivitet följde plötsligt av svår trötthet. Förändringar i vänner, faller ur kontakt med gamla vänne.

Hur påverkar opiater nervsystemet?

Heroin och andra opiater påverkar kroppens opioidreceptorer som finns i hela centrala nervsystemet. Det är denna påverkannervsystemet som gör att opiater är väldigt effektiva mot smärta. Kroppens opioida system påverkar hur vi känner smärta, hur immunsystemet fungerar och vad vi har för känslomässiga reaktioner.

Vilken är den farligaste drogen?

Världens farligaste rusmedel är:

Heroin. Crack (rent kokain) Fentanyl. Metamfetamin.

Finns det opium i all vallmo?

Morpheus (Somnus), sömnens gud, framställdes också alltid omgiven av vallmo och detta är mer än en legend, då just ur vallmoblommans fröhus, företrädesvis den vita vallmon, man får opium. Fröna själva äro emellertid oskadliga, till och med ätbara och användes redan på romarnas tid.

Opiumkrigen och Kinas fall

vlogg: ÄR DETTA OPIUM?! (som man gör droger av alltså?)

Louise Hoffsten – Opium för dig

Lämna en kommentar