Vad är osteoporos?

Osteoporos kännetecknas av försämrad skelettmikroarkitektur, nedsatt bentäthet som leder till skelettförsvagning och ökad risk för frakturer. Osteoporos med frakturer har blivit en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Skandinaviska kvinnor och män har den högsta kända risken för fraktur i höft och kotor.

Vad är orsaken till osteoporos?

Benskörhet beror på att balansen mellan nedbrytningen och uppbyggnaden av kroppens skelett är rubbad, så att mer ben bryts ner än vad som återbildas. Sjukdomen är vanligast hos den som är i klimakteriet. Det beror på minskad mängd av könshormonet östrogen. Benskörhet brukar även kallas osteoporos.

Hur kan man behandla osteoporos?

Icke-farmakologisk behandling ska erbjudas

Rökstopp och undvikande av skadliga mängder alkohol rekommenderas. Vid risk för fall i hemmet bör förebyggande åtgärder genomföras. Förstahandsval vid läkemedelsbehandling av osteoporos är bisfosfonater, zoledronsyra för infusion eller alendronat/risedronat peroralt.

Vad betyder bentätheten?

Bentäthet, benmineraldensitet eller benmassa (BMD) är ett med vanligen absorptionsfotometri eller röntgen uppskattat mått på hur mycket mineralmassa som skelettets benvävnad består av. Låg bentäthet ökar risken för frakturer. Uppskattningen av BMD är central för diagnoserna osteoporos, och osteopetros.

Hur yttrar sig osteoporos?

Vilka symtom drabbas man av vid osteoporos? Benskörhet i sig gör inte ont, patienten märker inte att skelettet långsamt försvagas. Det är först när frakturen uppstår som tillståndet blir manifest. Till de vanligaste frakturerna hör kotkompressioner, höftfrakturer samt handledsfrakturer.

Hur öka bentätheten?

Viktbärande träning såsom hopp, aerobisk träning, uthållighets- och styrketräning har störst effekt på bentätheten. Ökat intag av kalcium, främst från mjölkprodukter, tycks öka bentätheten hos barn och tonåringar men effekten på den slutliga benmassan är otillräckligt undersökt.

Hur kollar man om man är Benskör?

Den vanligaste metoden att mäta bentäthet är en form av röntgenteknik som kallas DEXA. Vid undersökningen mäts bentätheten på ett eller två ställen på skelettet, till exempel höften eller ländryggen. Sedan jämförs ditt mätvärde med normalvärdet i den åldersgrupp som du tillhör.

Vad ska man äta om man är Benskör?

Mejeriprodukter innehåller kalcium som är lätt för kroppen att ta till sig och är även rika på protein och spårämnen som är bra för benhälsan. Fisk med mjuka ben, som sardiner och lax är också bra kalciumkällor, liksom grönsaker som broccoli, grönkål och bok choy, och nötter, apelsiner, aprikoser och torkade fikon.

Kan man träna bort benskörhet?

Fysisk träning kan ge en ökning av benmassan under uppväxttiden och en minskning av åldersrelaterad benmasseförlust. Träningen bör inrikta sig på måttlig styrketräning och balans- träning. Lyssna på instruktioner från din doktor eller sjukgymnast innan du börjar träna.

När blir man Benskör?

Sjukdomen kallas inom vården för osteoporos, och på engelska osteporosis. Skelettet innehåller benvävnad som ständigt byggs upp och bryts ner. Benmassan ökar från födseln till ungefär 20 års ålder för kvinnor, och något längre för män. Sedan behålls benmassan på ungefär samma nivå tills 40-50 årsåldern.

Hur tar man reda på om man lider av benskörhet?

Definitionen på osteoporos är ganska komplicerad och för barn, premenopausala kvinnor och män saknas idag klara gränser för osteoporosdiagnos. För att ställa diagnosen krävs att man mäter bentätheten, vilket görs med svaga röntgenstrålar från en apparat som kallas DXA, ibland DEXA (Dual X-ray Absorptiometry).

Kan man få värk av benskörhet?

Benskörhet är en vanlig åkomma hos kvinnor efter klimakteriet. Många drabbas av skelettskador med smärta, funktionshinder och nedsatt livskvalitet som följd.

Vad är en kyfos?

En kyfos, kutryggighet, finns normalt i bröstryggen. Vid betraktande av ryggen från sidan (sagittalplanet) finns i normalfallet en lordos (svank) i halsryggen, en kyfos i bröstryggen och en lordos i ländryggen (figur 1). Lordosen i halsryggen, kyfosen i bröstryggen och lordosen i ländryggen är intimt sammankopplade.

Osteoporos / Benskörhet

Doktor Mikael: Därför blir benskörhet vanligare – Nyhetsmorgon (TV4)

Osteoporos

Lämna en kommentar