Vad är palmolja?

Vad är problemet med palmolja?

Palmolja och hälsa

Ett högt intag av palmolja har även associerats med ökad cancerrisk. Vid upphettning av palmolja och andra vegetabiliska oljor bildas ämnen som kan öka risken för cancer. Det behövs dock ett högt intag under många år för att detta ska ha en praktisk betydelse.

Är palmolja bra eller dåligt?

Ur hälsosynpunkt är det palmoljans höga innehåll av mättat fett och då speciellt den mättade fettsyran, palmitinsyra, som gör att den är omdiskuterad. För högt intag av mättat fett kan leda till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Ren palmolja innehåller cirka 40 procent palmitinsyra.

Är kokosolja och palmolja samma sak?

Palmoljan är lätt att förtvåla och kan därför också användas för tillverkning av tvål. Av kärnorna utvinns även fett, palmkärnolja. Denna är mycket lik kokosolja och används huvudsakligen till tvålframställning och tillsammans med kokosolja i margarintillverkningen.

Vad är palmolja gjort av?

Palmolja – viktig men problematisk

Palmoljan är den viktigaste matoljan och kalorikällan för många miljoner människor i syd och palmoljeproduktionen förväntas bli fyra gånger större år 2050. Enorma arealer av världens mest artrika regnskog har huggits ned och ersatts av oljepalmsodlingar.

Hur påverkar palmoljan ekonomin?

Palmoljeproduktionen är också en viktig inkomst för många småproducenter. I dag står småproducenter för cirka 40 procent av produktionen av palmolja. En del av dem är oberoende och bestämmer själva över sin oljepalmsproduktion.

Vad är palmolja och varför har palmolja så dåligt rykte?

Skadligt fett.

Innehållet av flera hälsoskadliga ämnen som bildas vid upphettning av olika fetter är högt i just palmolja. Den innehåller också mycket mättat fett i förhållande till flera andra vegetabiliska fetter som raps, oliv och solros.

Kan man få cancer av palmolja?

Gifter kan bildas i palmolja under tillverkningsprocessen. Ändå dröjer EU med att införa gränsvärden som ska tvinga fram lägre halter, skriver Svenska Dagbladet. De cancerframkallande gifterna, så kallade glycidylestrar och 2- respektive 3-MCPD-estrar, bildas när oljan raffineras vid höga temperaturer.

Hur bidrar palmolja till växthuseffekten?

Skövlingen av regnskog till förmån för palmoljeproduktion leder till större utsläpp av växthusgaser än vad FN:s klimatpanel tidigare beräknat. För varje hektar regnskog som omvandlas till oljeplantage frigörs 174 ton kol, där mestadelen går rakt ut i luften i form av koldioxid.

Är ekologisk palmolja ok?

– Det stämmer inte och vi har dessutom tilläggsregler mot skövling av urskog och naturskog. Grunden är att palmoljan är certifierad för ekologisk produktion, RSPO-standarden godkänns inte i sin helhet utan endast den del som uppfyller våra krav på socialt ansvar.

Varför är kokosolja bättre än palmolja?

Näringsmässigt är palmolja, smör och kokosfett alla dåliga alternativ. Andelen mättat fett av det sammanlagda fettet är i palmolja 49 %, i smör 66 % och i kokosfett över 91 %. Mättat fett höjer halten dåligt kolesterol; LDL-kolesterol, i blodet.

Vad kan man ersätta palmolja med?

Rapsoljan kan till exempel ersätta importerad palmolja och rapsmjölet kan ersätta sojaprotein. – Oljan kan ersätta palmolja som ingrediens i bakverk, i margarin och även i annan form av matlagning, säger Kjell Ivarsson till TT. Efter oljepressningen får man ungefär hälften rapsolja och hälften rapsmjöl.

Hur kan man undvika palmolja?

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden. Undvik varor med palmolja, eller välj produkter med KRAV-märkt palmolja. Om du väljer bort varor med palmolja så bidrar du till att efterfrågan minskar. Det är efterfrågan som driver palmoljeexpansionen i världen.

Är det palmolja i nutella?

Den palmolja vi använder i Nutella® är hållbar, 100 % RSPO-(Roundtable on Sustainable Palm Oil) certifierad som segregerad, vilket innebär att den hålls separat från konventionell palmolja längs hela leveranskedjan.

Finns det palmolja i smör?

Ingen palmolja i smör

Margarin kan förutom rapsolja, vatten, mjölk, salt, emulgeringsmedel och aromer, även bestå av kritiserade ingredienser som palmolja och citronsyra.

Det här behöver du veta om palmolja

Allt du behöver veta om palmolja i en kort animation

Palmolja – vad är problemet (Margareta Renström WWF)

Lämna en kommentar