Vad är palpation?

Vad är betyder palpation?

Svensk definition

Diagnostisk undersökning då man med fingrar eller händer känner genom patientens kroppsyta organens storlek, konsistens och sjukliga förändringar.

Hur Palperar man?

Palpera: Be patienten peka ut var det gör mest ont och börja därefter palpera med två händer, den ena över den andra, längst ifrån smärtan. Undersök buken med lätt tryck. Se hur patienten reagerar och notera var det ömmar mest. Bedöm om buken är mjuk eller om patienten spänner emot.

Kan ej Palperas?

Vid cirka 80 mmHg börjar pulsen bli svår att känna i arteria radialis för att vid lägre blodtryck slutligen till sist inte bli möjlig att känna. Radialispulsen kan även vara svår att känna eller saknas vid kärlsjukdom i pulsåder ut mot handen, till exempel i arteria subclavia.

Var ligger Epigastriet?

Epigastriet är den del av buken som sitter under och mellan revbensbågarna. Buken delas enligt konvention upp i antingen fyra eller nio delar för benämningens skull. Om fyra delar, enligt ett tänkt kors med skärningspunkt i naveln.

Vad menas med ordet bilateral?

Bilateral betyder ungefär detsamma som tvåsidig.

Var kan man palpera pulsen?

Pulspalpation, pulsmätning – Översikt

Pulsen, som kan palperas över olika artärer på kroppen, är den blodvåg som vid varje hjärtsammandragning fortplantar sig ut i artärerna. Lättast är det att palpera pulsen där den ligger centralt och/eller om kärlet är grovt.

Vad mer än pulsen kan bedömas vid en pulsmätning?

Pulsens frekvens och fyllnad

Den normala hjärtfrekvensen hos vuxna är mellan 50-100 slag/minut. En frekvens under 50 slag/minut kallas bradykardi och över 100 slag/minut kallas takykardi. Orsaken till en bradykardi kan till exempel vara förgiftningar, syrebrist eller nedkylning.

Kan det vara farligt att ha för låg puls?

Bradykardi kan orsakas av exempelvis syrebrist, nedkylning eller förgiftning. Du kan även ha låg vilopuls om du är vältränad eller behandlas med vissa läkemedel, det behöver därför inte bero på något farligt.

Vilken information får du genom Pulspalpation?

Genom att ta pulsen får du veta antal hjärtslag per minut och hur regelbunden rytmen är. Vårdpersonal kan ibland ta pulsen som en del av en undersökning. När du tar pulsen räknar du hjärtats slag. Varje gång hjärtat pumpar ut blod i blodkärlen, utvidgas kärlen lite.

Hur Palpera lymfkörtlar?

Beskriv: fritt förskjutbara eller fixerade, mjuka eller hårda, ömma eller oömma, jämna eller ojämna. Normalfynd: Namnge de lymfkörtelstationer du undersökt, och därefter ”palperas utan anmärkning”. Hjärttoner och klaffljud auskulteras enligt följande: Hö I2, parasternalt.

Vad är Tarmljud?

Auskultation Lyssna efter tarmens peristaltik, ljuden är lika över hela buken så lyssna centralt hö om naveln. Lyssna minst 30 sekunder. Normala tarmljud är intermittenta, diskreta och koordinerade med tarmperistaltikvågen. Höga, klingande tarmljud (ileus); stegrande, kontinuerliga (gastroenterit).

Abdominal examination – Inspection, Auscultation, Palpation, and Percussion

Palpation Pressures and Palpation Assessment

Physical Assessment Technqiues

Lämna en kommentar