Vad är papyrus?

Vad gör man Papyrus av?

Papyrusark utvinns ur växten Cyperus papyrus, en vattenväxt som växer främst i Nildeltat men även i Palestina, Syrien och i trakten runt Babylon. Arken tillverkas av torkade och pressade remsor från växtens stjälkar i olika steg: Stjälkarna skalas först omsorgsfullt till tunna, breda remsor.

Var finns Papyrus?

Papyrus (Cyperus papyrus) är en växtart i skärmagssläktet i familjen halvgräs. Arten förekommer naturligt i tropiska Afrika. Papyrus ger råmaterialet till pappret med samma namn, se papyrus. Den odlas ibland som krukväxt i Sverige.

Vad är pergament och vad användes det till förr?

Pergament är ett skrivmaterial, framställt av djurskinn. Detta genom att hår och köttrester avlägsnas från skinnet som därefter slipas och skrapas tills det är lagom tjockt.

När uppfanns pergament?

Pergament tillverkades av hud från getter, får eller kalvar. I sin mest grundläggande form har tekniken varit känd i flera tusen år. Först omkring år 200 f.Kr. blev tekniken så förfinad att pergament började bli vanligt.

Vad används hieroglyfer till?

Ordet hieroglyf kommer från grekiskan och betyder ”heligt tecken”. Egyptierna kallade sin skrift för ”Mdw-netjer” som betyder ”gudarnas ord”. Hieroglyferna ristades i eller målades på sten. De användes i religiösa sammanhang, som tempel och gravar eller på smycken och amuletter.

Vad är skillnaden mellan Egypten och Mesopotamien?

I Mesopotamien använde man kilskrift, det vill säga att man tog ett vassstrå som var format som en kil i spetsen och tryckte den mot en lerklump som man sedan lät torka i solen. I Egypten däremot använde man hieroglyfer som skrevs på papyrus och rullade dem till stora rullar.

Vad betyder ordet pergament?

pergament (medeltidslatin pergameʹn(t)um, av senlatin pergameʹna (chaʹrta), efter Pergamon), material framställt av får-, get- eller kalvskinn.

När kom pergament till Sverige?

Pappret uppfanns i Kina för nästan 2000 år sedan, och spreds sedan via Samarkand och Bagdad vidare till kulturerna runt Medelhavet. Till Sverige kom pappret först på 1300-talet och ansågs då som mycket exklusivt. Pergament fortsatte dock att vara det viktigaste skrivmaterialet under hela medeltiden.

Vem skapade papper?

Papprets tidiga historia

Enligt traditionen var det den kinesiske tjänstemannen Cai Lun som introducerade konsten att tillverka papper vid det kejserliga hovet i Kina år 105 e.Kr.

När började man skriva på papper i Sverige?

Det första svenska pappersbruket etablerades på 1500-talet. Vid det laget hade man importerat papper till landet i åtminstone tvåhundra år. En seglivad tradition gör gällande att Hans Brask, biskopen i Linköping, lät anlägga ett bruk vid Tannefors redan 1523.

Bruket berättar. Inledning

What is PAPYRUS?

Enda vägen till Göteborgs hamn?

Lämna en kommentar