Vad är parallelogram?

Vilka fyrhörningar finns det?

Vi tittar närmare på olika fyrhörningar:
  • Kvadrat. I en kvadrat är alla sidor lika långa och motstående sidor är parallella och alla vinklar räta.
  • Rektangel. I ett rektangel är motstående sidor lika långa och parallella. …
  • Romb. I en romb är motstående sidor parallella och alla sidor är lika långa. …
  • Parallellogram.

Hur stora är vinklarna i en parallellogram?

Parallellogram och romb

Vinklarna i en parallellogram kan vara räta, men behöver inte vara det. Om en vinkel i en parallellogram är rät, så är de övriga vinklarna också räta. Motstående vinklar i parallellogrammen är lika stora, dvs vinkeln A = vinkeln D och vinkeln B = vinkeln C.

Är inte kvadraten?

Parallellogram. En parallellogram är en fyrhörning där motstående sidor är lika långa. Till skillnad från rektanglar och kvadrater finns det inte något krav på att en parallellograms vinklar ska vara räta. En parallellograms vinklar kan vara räta, men behöver inte vara det.

Hur definieras ett parallellogram?

En parallellogram är en fyrhörning där motstående sidor är lika långa. Vinklarna i en parallellogram får vara räta vinklar, men behöver inte vara det.

Vad heter en rektangel i 3d?

Ett rätblock är en tredimensionell åttahörnig geometrisk figur, definierad som en rätvinklig parallellepiped. Mera intuitivt, formad som en tegelsten. En kub är specialfallet av ett rätblock då alla kanter är lika långa. En kub förhåller sig alltså till ett rätblock som en kvadrat till en rektangel.

Vad är romb i matte?

En romb är en fyrhörning, en plan geometrisk figur vars alla sidor är lika långa. Motstående sidor är parallella.

Hur stor är vinkelsumman i en Hundrahörning?

Vinkelsumman i en månghörning = 180º(n-2), där n = antalet hörn i månghörningen.

Hur räknar man ut omkrets på ett parallellogram?

Omkretsen räknar vi ut genom att lägga ihop de fyra sidorna: Arean är basen gånger höjden, där basen motsvarar 37,3 mm och höjden 10,1 mm.

Vad är vinkelsumman i en cirkel?

En cirkel är 360°.

Vad är kvadraten på 81?

Ex: Kvadraten på 9 är 9·9 = 81. Kvadraten på 9 kan också skrivas 92, som kan läsas ”kvadraten på nio” eller ”nio i kvadrat” eller ”nio upphöjt till två”.

Vad är en regelbunden fyrhörning?

En regelbunden (reguljär) polygon är en polygon som är både liksidig och likvinklig. En regelbunden triangel är en liksidig triangel. En regelbunden fyrhörning är en kvadrat. Två polygoner är likformiga om motsvarande vinklar är lika och motsvarande sidor är proportionella.

Vad betyder i en fyrkant?

Fyrkant – vardagligt en rätvinklig tvådimensionell geometrisk figur med fyra sidor, inexakt som synonym till kvadrat eller rektangel. Fyrkant (typografi) – inom typografin en relativ längdenhet. Fyrkant (squaredans) – utgångspositionen i squaredans. Fyrkant (militär) – en historisk formering i strid.

Kan en rektangel vara ett parallellogram?

I en parallellogram är motstående sidor lika långa. Precis som att kvadraten är ett specialfall av rektangeln, så är romben ett specialfall av parallellogrammen. Rätar vi upp parallellogrammen så har vi en rektangel igen.

Vad räknas som en Månghörning?

En månghörning är en figur med fler hörn än två, där hörnen sitter ihop med raka streck. Till exempel är både en triangel och en kvadrat två olika typer av månghörningar. En triangel kan kallas för en trehörning och en kvadrat för en fyrhörning. Det är antalet hörn som bestämmer namnet.

Är såväl kvadrat som rektangel?

Ja. Alla figurer med fyra sidor och fyra räta vinklar är rektanglar. Alltså även en kvadrat.

What is a Parallelogram? | Special Cases of Parallelogram | Don’t Memorise

What is a Parallelogram?

What is a Parallelogram, Is Square a Parallelogram?, Is Rectangle a Parallelogram?

Lämna en kommentar