Vad är passadvind?

Vad är Passader och monsuner?

Passadvindar är en typ av vind som förekommer i tropikerna kring ekvatorn. Den inströmning som ständigt sker mot ekvatorn ger en konstant vind. På norra halvklotet avlänkas den mot höger och på södra halvklotet till vänster p.g.a. corioliskraften. Resultatet blir en nordostpassad och en sydostpassad.

Hur uppstår en Passadvind?

Passadvindarna är den luft som tvingas stiga över det ekvatoriella stiltjebältet kring ekvatorn och som sedan ersätts av annan luft som strömmar in från nordost och sydost. Vindarnas riktning orsakas av corioliskraften och blåser in mot ekvatorn hela året.

Vad menas med monsunvindar?

Därför börjar luften röra sig från hav, mot land, alltså i den andra riktningen jämfört med för ett halvår sedan. De här vindarna, de som blåser vid kusten och byter riktning med årstiderna, kallas monsunvindar. När det blåser från land är luften torr, och det regnar sällan. Det är torrperiod.

Vad är Västvindarna?

När denna luft rör sig från vändkretsarna (30°) mot lågtrycken vid polerna påverkas den av att jorden snurrar. Då blir vindarna inte sydliga utan åker mer åt väst. Det är därför de kallas västvindar! Dessa vindar för ofta med sig regn och rusk till oss som bor i Europa vilket gör att vintrarna blir ganska milda.

Vart sker monsuner?

Monsunen uppfattas som ett rent tropiskt fenomen vilket inte är helt och hållet korrekt. Monsunen är dock klart mest kraft- och betydelsefull just i tropiska områden i Sydasien och Östasien men förekommer även i till exempel sydvästra Nordamerika och i norra Australien.

Vart uppkommer monsuner?

Monsunregn är årstidsbundna regn i södra och sydöstra Asien. De är kraftigast på sommaren då uppvärmningen av den asiatiska kontinenten ger ett sug av luft in mot land från omgivande hav.

Hur uppstår sjö och landbris?

Uppvärmd luft är lättare än kall luft och stiger. Då sugs den svalare luften över havet in över land – en bris från sjön. Nattetid, när markytan är kallare än havsytan, kan det uppstå en cirkulation i motsatt riktning. Detta kallas landbris.

Vad finns det för klimatzoner?

Nästan hela Europa ligger i den tempererade zonen.
  • Tropisk zon: Klimatzon närmast ekvatorn med tropiskt klimat. Mycket regnskog här. …
  • Subtropisk zon: Klimatzoner norr och söder om den tropiska zonen. …
  • Tempererad zon: Klimatzonen norr och söder om den subtropiska. …
  • Polarzon: Klimatzonerna närmast nord- och sydpolen.

Var finns den tropiska zonen?

Tropisk zon

Längd med ekvatorn finns den tropiska klimatzonen. Klimatet är varmt och fuktigt och i princip existerar inte några skillnader mellan sommar och vinter. Medeltemperaturen ligger konstant mellan 20° och 30°C. Precis vid ekvatorn regnar det nästan varje dag och där uppstår tropiskt regnskogsklimat.

Vad innebär att en plats ligger i regnskugga?

Ett område sägs ligga i regnskugga om det ligger i lä av en bergskedja. På bergens lovartsida tvingas luften att stiga, vilket leder till avkylning, kondensation och nederbörd. På bergens läsida sjunker däremot luften med uppvärmning och molnupplösning som följd.

Vad är det klimat?

Klimat — genomsnittligt väder i minst 30 år

Klimatet är både de genomsnittliga väderförhållandena och deras variabilitet, för till exempel temperatur, nederbörd och vind, under minst 30 år.

Hur fungerar väder?

När solens strålar värmer upp luften skapas rörelse – det som vi kallar vind. Värmen får också vatten att förångas och stiga uppåt i atmosfären. När det har kommit tillräckligt långt upp kyls det av och faller ner som regn eller snö. Vädret förändras med årstiderna.

Vad är globala Vindsystemet?

Detta är ett lågtrycksbälte som omger jorden vid ekvatorn. Den bildas då varm, fuktig luft stiger ovanför och under ekvatorn och pressas åt norr respektive söder högt upp i jordens atmosfär. Uppstår norr och söder om ekvatorn då luften sjunker från drygt tio kilometers höjd.

Vilka vindar är kallast?

Utifrån figuren kan det utläsas att de kallaste vindarna vintertid vanligtvis kommer från nordnordost och att de varmaste vindarna kommer från västsydväst.

Vad är skillnaden mellan hög och lågtryck?

Ett högtryck är ett område med högre lufttryck än omgivningen, medan ett lågtryck är ett område med lägre lufttryck än omgivningen. På en väderkarta över Europa finns ofta minst ett högtryck och ett par lågtryck.

Lärax – Geografi: Passadvindar, Västvindar & Monsunvindar

Klimat och vegetationszoner (Geografi) – Studi.se

klimatfaktorer

Lämna en kommentar