Vad är patent?

Vad innebär en patent?

Patent är en ensamrätt på grund av vilken du kan förbjuda andra att yrkesmässigt utnyttja din uppfinning. Yrkesmässigt utnyttjande av en uppfinning avses till exempel yrkesmässig tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.

Vad betyder patentlagen?

Patentlagen. Patentlagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för patentering av uppfinningar. Riksdagen fattar beslut om att utfärda, upphäva och ändra nationella lagar.

Vad gäller patent?

För att din uppfinning ska gå att patentera måste den uppfylla vissa villkor. Uppfinningen ska vara ny, ha uppfinningshöjd, och den ska vara industriellt tillämpbar, vilket betyder att den ska lösa ett problem med hjälp av teknik. Här kan du läsa om vad de begreppen betyder.

Kan en högstadieelev söka patent?

11 Kan en högstadieelev söka patent? Du behöver inte vara myndig för att få patent. Det finns helt enkelt ingen åldersgräns.

Vad är syftet med immaterialrätten?

Den som äger ett varumärke, en upphovsrätt, en mönsterrätt eller ett patent äger den immateriella rätten till sin produkt. Om någon annan börjar tillverka och sälja likadana eller liknande produkter bryter det företaget mot immaterialrätten.

Vad kostar ett patent i Sverige?

Kostnaden för att få in en ansökan ligger vanligtvis mellan 40 000 – 70 000 kronor men det kan vara både högre och lägre. Det beror på hur mycket tid som krävs av patentrådgivaren. Vi skriver en ansökan som beskriver uppfinningen och den skickas till Patent– och registreringsverket, PRV.

Hur skyddar patent?

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem och är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Om du vill vara ensam om din uppfinning och hindra konkurrenter från att använda den utan att betala för det, bör du söka patent.

Vilka har patent?

Du kan göra en sökning i Svensk Patentdatabas. Du kan även kontakta vår kundsupport för att få veta vem som är innehavare av ett patent.

När kom patentlagen?

Den första svenska patentlagen är från 28 april 1819. Tyska riket (bildat 1871) fick en gemensam patentlag 1877. År 1913 gjordes i USA 70.000 patentansökningar. Den första konventionen för internationellt skydd för den industriella äganderätten (patent, varumärken och mönsterskydd) slöts i Paris den 20 mars 1883.

Vilka möjligheter finns det att söka varumärkesskydd utanför Sverige?

Vill du söka patent utanför Sverige finns i huvudsak tre olika sätt att göra det på:
  • Internationell ansökan, PCT.
  • Europeisk patentansökan, EP-ansökan.
  • Nationell patentansökan direkt till behörig utländsk myndighet.
11 juni 2020

Kan man sälja patent?

Om du inte vill eller kan utnyttja din uppfinning själv, kan du sälja eller ge bort patentet eller din patentansökan. Genom att sälja patentet avsäger du dig alla rättigheter till uppfinningen.

Vilken myndighet beviljar patent?

Alla dessa skydd kan du ansöka om hos Patent– och registreringsverket, PRV.

Så fungerar patent

What is a Patent

What is a Patent? (Everything You Need to Know…) #patent

Lämna en kommentar