Vad är pep?

Vad är en PEP person?

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Vilka anses vara PEP?

PEP definieras som en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och en fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen av en internationell organisation.

Är jag PEP?

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen.

Vad är PEP och RCA?

Detta API visar om en person är en i en politiskt utsatt ställning så kallad Politiskt Exponerad Person (PEP) eller familjemedlem eller känd medarbetare (RCA) till en PEP. Om ditt företag omfattas av Penningtvättlagen (PTL) måste du alltid verifiera om kunden är en PEP eller RCA när du ska ingå en affärsrelation.

Hur kontrollera PEP?

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att alltid ta reda på varifrån de tillgångar kommer som hanteras i en affärsförbindelse eller en enstaka transaktion.

Är penningtvätt olagligt?

Penningtvätt är ett brott. Möjligheten att tjäna pengar är den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet. För att kriminella ska kunna använda brottsvinster i den lagliga ekonomin tvättas svarta pengar rena. Syftet med penningtvätten är att dölja var pengarna kommer ifrån.

Kan ett företag vara PEP?

Bedömningen är därmed att det är funktioner där det utövas ett stort mått av politisk eller annan makt som avses. Det kan noteras att personer med funktioner i kommuner och regioner samt deras företag inte är PEP.

Är ambassadörer PEP?

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som kan utsättas för till exempel korruption och mutbrott. De yrken och positioner det gäller är bland annat riksdagsledamöter, domare i högsta instans, ambassadörer och höga officerare.

Vad är politisk utsatt ställning?

En “person i politiskt utsatt ställning” är en fysisk person som: a) har eller under de senaste 18 månaderns har haft en viktig offentlig funktion i en stat; b) har eller under de senaste 18 månaderna har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Andningsträning: Hjälpmedel

Pep-rapporten 2021

Introduktion till Pep Skola

Lämna en kommentar