Vad är php?

Vad är PHP bra för?

Så, vad är PHP? Genom PHP-programmering kan du skapa en dynamisk hemsida. En dynamisk hemsida gör att en besökare kan interagera med innehållet på ett helt annat sätt än om hemsidan enbart använde HTML. Det går exempelvis att köpa en produkt eller skriva ett meddelande på en dynamisk hemsida.

Vad står PHP?

PHP är en förkortning av Hypertext Preprocessor, är ett skriptspråk som främst körs på webbservrar för att driva webbplatser med dynamiskt innehåll. Du utvecklar nya applikationer och programmerar funktioner som möter kundens behov och verksamhet.

Vem skapade PHP?

Hypertext Preprocessor (PHP) är ett skriptspråk med öppen källkod som i stor utsträckning används för webbutveckling på serversidan. Det skapades 1994 av Rasmus Lerdorf, en dansk-kanadensisk programmerare, och PHP kallades ursprungligen för Personal Home Page. Han släppte den första PHP-versionen (PHP 1.0) i juni 1995.

Vad är skillnaden mellan HTML och PHP?

HTML-dokument skickas direkt till din webbläsare från servern utan att servern bryr sig om vad HTML-dokumentet innehåller. Att PHP-skripten körs på servern innan sidan skickas till din webbläsare har sina begränsningar. Det betyder att PHP inte kan göra saker beroende på vad du gör utan att skicka en ny sida till dig.

Vad kallas Home PHP?

PHP, rekursiv akronym för PHP: Hypertext Preprocessor (ursprungligen Personal Home Page tools), är ett populärt skriptspråk som främst körs på webbservrar för att driva internetsajter med dynamiskt innehåll (det vill säga innehåll som genereras från till exempel databas eller besökarens formulärdata).

Vad är objektorienterad PHP?

Objektorienterad programmering är en programmeringsparadigm 1 bland flera. Ett programmeringsspråk sorteras vanligen in i en programmeringsparadigm för att beskriva hur man kan koda i det. Fler och fler språk stödjer flera programmeringsparadigmer, man kan alltså välja hur man skriver sin kod.

What Is PHP?

What is PHP? | Explained

PHP – Introduktion

Lämna en kommentar