Vad är plyten?

Plyte betyder i stort sett samma sak som ansikte.

Vad betyder ordet rasar?

Ordet rasa är en synonym till bli arg och falla och kan bland annat beskrivas som ”störtar samman (och förstörs)”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av rasa samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är en Tana?

Tana kan avse: Tana (fångtstredskap) – fångstredskap för främst räv. Tana (torkredskap) – för att torka pälsdjursskinn. Tana (djur) – ett släkte av tvåvingar.

Vad betyder risktagare?

De personer som dras till risker, dvs är riskvilliga, kallas risktagare. De är beredda att ta sig an projekt med stora risker och liten möjlighet till vinst. Att arbeta på det här viset kan medföra stora vinster för företaget, men också stora förluster om projektet går dåligt.

Vad är skapa?

Ordet skapa är en synonym till stifta och tillverka och kan bland annat beskrivas som ”får något att existera, formar något nytt; åstadkommer”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av skapa samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad är ett slutord?

Ordet slutord är synonymt med epilog och kan beskrivas som ”avslutande ord (t. ex. i ett tal eller en bok)”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av slutord samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vad heter Bidrottning med ett annat ord?

Matica (slaviska, moder, bidrottning), är det gemensamma namnet på en mängd folkbildningsförbund i slaviska länder. Denna förmåga kan till exempel användas för att rädda en bidrottning från en nära förestående omringning.

Kan riksmötet vara?

lagtima riksmöte riksmöte (riksdag) som hålls på ordinarie tid (motsats: urtima) || oböjl.

Vad är folkvett?

Även känt under beteckningen bondvett och avser vett och sans; det goda omdömet de allra flesta besitter. – Men visa lite vanligt folkvett du också, Svarre, och ta av dig mössan i klassrummet.

Har ett spänt skinn?

Trommel. Trumma är namn på alla slaginstrument som består av skinn, spänt över en ram. Denna instrumenttyp är urgammal och förekommer i en mängd former; särskilt är den favoriserad hos många primitiva folk och har där ofta kultisk eller magisk betydelse.

Vad betyder rörlig?

Rörlig betyder ungefär detsamma som livlig.

Vad betyder stadig?

Stadig betyder ungefär detsamma som pålitlig.

Kan blåsten vara?

Blåssten bildas av små kristaller i urinblåsan som klumpar ihop sig till stenar. Du kan ha blåssten i flera år utan att märka det. Det är vanligare att få blåssten om du har svårt att tömma urinblåsan. Det kan till exempel vara om du har förstorad prostata, framfall eller om du använder kateter i urinblåsan.

Vad är en uppgift?

Vad betyder uppgift? åliggande, uppdrag; plikt: det är min uppgift att …

Kan det vara nära Crossboss?

Synonymer till nära
  • adj. på kort avstånd, närbelägen; intimt förbunden, närstående. motsatsord. …
  • adv. på kort avstånd, bredvid, tätt intill, tätt, dikt, i närheten, nästgårds. så gott som, nästan. …
  • verb. livnära, föda, mata, förse; hysa, ha, omhulda, känna.
  • Användarnas bidrag. ett stenkast ifrån, inpå,

När skapades synonymer se?

skapa i ordbok från 1870.

Från olja till plast

Pipex – Plitigt plyte

Återvinning av plastförpackningar – så här funkar det!

Lämna en kommentar