Vad är pneumokocker?

Vad orsakar pneumokocker?

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kallas invasiva och kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis).

Hur får man pneumokocker?

Hur smittar pneumokocker? Pneumokocker sprids från person till person via droppsmitta eller beröring, vanligtvis när en smittad person hostar eller nyser. Då många personer inte märker några symtom vid pneumokocker i nässvalget kan bakterien omedvetet spridas vidare.

Var finns pneumokocker?

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är bakterier som är vanliga i näsa och svalg hos små barn. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner, till exempel akut mellanöroninfektion (otit), lunginflammation, blodförgiftning (sepsis) och hjärnhinneinflammation.

Hur länge håller Pneumovax?

Pneumovax® kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan föregående dos av Pneumovax®. Detta gäller personer som har mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom.

Vilka två bakteriearter är vanligast förekommande orsak till pneumoni?

Vid samhällsförvärvad pneumoni dominerar Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) som etiologiskt agens. I öppen vård är även Mycoplasma pneumoniae vanligt förekommande, inte minst hos unga människor.

Vilken antibiotika mot pneumokocker?

Pneumockinfektioner är i regel lätta att behandla med penicillin. Penicillinresistenta pneumokocker (PNSP) har utvecklat resistens mot penicillin. PNSP är ofta också resistenta mot ett eller flera andra vanliga antibiotika.

Hur ser stafylokocker ut?

Gula stafylokocker kan orsaka olika sorters hudinfektioner med utslag och bölder. De kan också orsaka en infektion i ett sår. Då blir såret rött, svullet och gör ont.

Varifrån kommer bakterier som orsakar bihåleinflammation lunginflammation och öroninflammation?

Pneumokocker är bakterier som förekommer normalt i näsa och svalg hos barn och vuxna, men de kan också ge upphov till olika infektioner. Ett bakterieangrepp av pneumokocker kan leda till mindre allvarliga sjukdomar som öroninflammation och bihåleinflammation.

Hur lång tid tar det innan penicillin verkar lunginflammation?

Ta medicin vid behov. Ofta behövs antibiotika vid lunginflammation, men ibland kan läkaren konstatera att det är virus som orsakat inflammationen. En antibiotikakur pågår i cirka 10 dagar men det kan dröja upp till en månad innan du är helt återställd.

Vad är kännetecknande för enterokocker?

Enterokocker är en grupp fakultativt anaeroba grampositiva bakterier, kocker, som växer i korta kedjor och finns i magtarmkanalen hos djur och människor.

Vad menas med öppen tuberkulos?

Tuberkulos kan drabba olika organ i kroppen, men vanligast är att lungorna drabbas. Smittan sprids genom luftburen smitta med upphostningarna från en patient med lungtuberkulos som har en smittsam, så kallad, öppen tuberkulos.

Vad händer i kroppen vid tuberkulos?

Vid tuberkulos i lungorna är det vanligt att du får hosta och slem som ofta pågår i mer än tre veckor. Du kan också få ett eller flera av följande symtom: Du känner dig svag, trött och går ofrivilligt ner i vikt. Du får feber och svettas på natten.

Vad skyddar Pneumovax mot?

Pneumovax är ett pneumokockvaccin. Vaccin används för att skydda dig eller ditt barn mot infektionssjukdomar. Din läkare har rekommenderat att du eller ditt barn (från två års ålder) ska få vaccinet som skydd mot allvarliga infektioner orsakade av bakterier som kallas pneumokocker.

Hur länge håller ett vaccin?

Skyddseffekten efter två doser avtar med tiden, därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos till alla som är 18 år och äldre och ytterligare en påfyllnadsdos (dos 4) till personer från 65 år. Varför är det bra att vaccinera sig?

Hur länge varar Prevenar 13?

rekommendation om en dos Prevenar med möjlig upprepning efter 5 år för de som exempelvis saknar mjälte (dessa patienter har ökad risk för pneumokocksepsis). Det finns en rekommendation för att de som saknar mjälte och immunbrist ska få två doser med två månaders mellanrum och sedan en tredje dos efter 5 år.

VaccinDirekt om Pneumokocker

Forskning pågår – Kampen mot infektioner

Kunskapswebbinar om lunginflammation

Lämna en kommentar