Vad är polygami?

Är polygami bra?

Frågan huruvida polygami är en skadlig kulturell företeelse har skapat viss debatt på sistone och är av stort politiskt och policy-intresse. Att polygami kan vara gynnsamt för män är ganska tydligt – de kan både få fler barn och få ut mer arbetskraft från flera fruar. Fördelarna för kvinnor är däremot mindre uppenbara.

I vilka länder är polygami lagligt?

Dominerande är det afrikanska och asiatiska länder som tillåter månggifte. Även länder som Algeriet, Mali, Niger, Saudiarabien och Iran tillåter det.

Kan män ha två fruar i Sverige?

I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men i flera andra länder är polygama äktenskap tillåtna. Sådana äktenskap godkänns inte i Sverige, om någon av de inblandade var svensk medborgare eller hade hemvist här när äktenskapet ingicks.

Kan en Polygam hålla?

Arten är troligtvis polygam, hanarna kan para sig med flera honor, medan honan antas endast para sig en gång. Hussvalor bildar livslånga par, men kopulationer utanför parbildningen är vanliga, vilket gör arten genetiskt polygam fastän den är socialt monogam.

Hur många förhållanden håller?

Enligt en undersökning gjord med 4000 gifta par av Bridebook så är det genomsnittliga paret tillsammans i 4,9 år innan de säger ja till varandra och spenderar, förhoppningsvis resten av, sina liv som gifta. Undersökningen kom också fram till hur parets liv såg ut innan äktenskap.

Hur vet män om män är Polygam?

Polyrelationer är sexuella och/eller romantiska relationer som på ett eller annat sätt inkluderar mer än två personer. Det kan exempelvis vara tre personer som alla är tillsammans med varandra. Det kan också vara grupper av personer som knyts samman av relationer, utan att alla har relationer med varandra.

Vad är straffet för tvegifte?

Av lagrummet följer att straff för tvegifte inträder för den som är gift och ingår nytt äktenskap eller den som är ogift och ingår äktenskap med den som är gift. Straffet för dylika handlingar är böter eller fängelse i högst två år.

Vilka religioner tillåter polygami?

Polygyni förekommer inom islam, polygami är lagligt i flertalet muslimska länder. Enligt Koranen 4:3 kan en muslimsk man gifta sig med upp till fyra kvinnor om han behandlar dem likvärdigt.

Kan mormoner ha flera fruar?

Koranen slår fast maximiantalet fruar till fyra. Kvinnor får inte ha flera män. Ställningen för en andra fru anses vara bättre än för en älskarinna. Många fundamentalistiska mormoner i Utah i USA praktiserar månggifte, även om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga slutade med det officiellt redan år 1890.

Hur många fruar kan män ha i Sverige?

Månggifte är förbjudet i Sverige. Ändå kan en svensk man helt lagligt skaffa sig både två, tre och fyra fruar. Det är bara att gifta sig i ett land som accepterar månggifte. – Äktenskapen ska accepteras även här, säger Stellan Bjöhle, jurist på skattemyndigheten.

Hur många fruar får en muslimsk män ha?

Sharia och islam förknippas många gånger med mäns rätt till polygami. Vidare förknippas polygami till kvinnoförtryck och särskilt, ojämställdheten mellan män och kvinnor eftersom sharia endast tillåter en man att gifta sig med flera kvinnor och inte tvärtom.

Hur många får män gifta sig med i Sverige?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

Varför har män ett öppet förhållande?

»Öppna relationer gör att flera personer kan vara viktiga för mig på ett bra sätt. De gånger jag bara är knuten till en person har det dykt upp ett ganska knepigt behov av att äga den personen. Med flera personer i mitt liv kan jag vila mer i att varje relation kan få vara på sitt eget sätt.

Är jag polygami?

Det innebär en önskan om, eller en förmåga till att samtidigt vara kär i flera personer och ha fungerande förhållanden med flera partners. – Det är svårt att säga om jag ens har stött på begreppet före i år. Polygami har jag stött på men polyamori är nytt, säger Sara.

Hur många Polyfamiljer finns det i Sverige?

Polyamori innebär att ha – eller vilja ha – flera samtidiga kärleksrelationer, med samtycke från alla inblandade. Polyamori är inte samma sak som polygami – giftermål mellan flera parter – vilket är förbjudet i Sverige. I Sverige finns uppskattningsvis mellan 3 000 och 4 000 personer som lever i polyamorösa relationer.

Vad säger omgivningen om paret som är tre? – Jenny Strömstedt (TV4)

De lever i tresamhet: ”Vem ska bestämma hur man ska leva?” – Nyhetsmorgon (TV4)

SVT Debatt – Månggifte

Lämna en kommentar