Vad är polymerer?

Vad gör polymerer?

Polymerer utgör själva råvaran till de olika plaster som vi på Special-Plast tillverkar och tillhandahåller. Polymererer är rent tekniskt kemiska föreningar: långa kedjor av separata monomerer. Polymerer finns både som konstgjorda och som naturligt förekommande molekylpolymerkedjor.

Vad är Polymerkedjor?

Polymerer (från grekiskans πολύ – poly som betyder flera och μέρος – meros som betyder delar) är kemiska föreningar som består av mycket långa kedjor byggda av upprepade mindre enheter, monomerer.

Vad är polymer gjort av?

En polymer är en stor molekyl som består av många små molekyler som bundit ihop för att skapa en lång kedja. Dessa små upprepande molekyler kallas för monomerer. Med undantag av silikoner består polymererna av organiska föreningar.

Är polymer farligt?

En del av polymererna har i en rapport för EU kommissionen konstaterats vara farliga för människor och natur när de sönderfaller till monomerer som är farliga för vattenlevande varelser och ackumuleras i naturen. Ett exempel är polymerer som när de sönderfaller kan frigöra formaldehyd i luften.

Vad är skillnaden mellan en polymer och en plast?

Plaster är formbara

Polymererna i plast är mycket långa molekyler. De är uppbyggda av små, mindre, enheter som kallas monomerer. Ordet ”poly” är grekiska och betyder ”många”. Så ordet polymer betyder alltså många mindre enheter.

Vilka egenskaper har plast?

Materialet kan göras extremt tåligt mot kyla eller värme, vara exceptionellt starkt men ändå lätt, ha låg friktion eller klara av att utsättas för olika kemikalier. Plast kan helt enkelt användas för massor av olika ändamål och funktioner – och i många fall ersätta andra material, som exempelvis metall.

Vad händer med plasten när den hamnar i naturen?

Naturen kan inte bryta ner och omhänderta plasten. Istället smulas den sönder och blir till mikroplaster som skadar miljö och djurliv. Mer än 1 miljon fåglar och 100 000 däggdjur dör varje år efter att ha fastnat i eller ätit plast som finns i havet.

Vad är fördelarna med plast?

De släpper inte heller ut lika mycket koldioxid som de hade om de varit tyngre. Plasten minskar utsläppen av koldioxid med 30 miljoner ton per år jämfört med om vi hade använt andra material när bilarna konstruerades. Det gör plasten betydligt mer resurseffektiv jämfört med om exempelvis en ståldetalj använts.

Hur definierar begreppet plast?

plast (engelska plastic(s), av senlatin plaʹsticus ’plastisk’, ’formbar’, se vidare plastisk), syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

Är gummi en polymer?

Gummi är en polymer

Gummi består kemiskt av kedjor av kolväten, polymerer. Ordet polymer härstammar från grekiskan: poly betyder ”många” och mer ”delar”, polymer således ”många delar”. Man skiljer mellan två huvudtyper av polymerer – styva och elastiska. Elastanerna kan indelas i termoelaster och gummi.

Vilka råvaror är plast gjord av?

Molekylerna som bygger upp plastmaterial kommer nästan alltid från råolja. På ett oljeraffinaderi får oljan genomgå en rad olika behandlingar. Därefter delas oljan upp i mindre beståndsdelar. Eten, propen, styren, och andra monomerer som ingår i plast, kan sedan skickas vidare till plastindustrin.

Vem uppfann plastpåsen?

Plastpåsen är egentligen en svensk uppfinning och en av de mest spridda i världen. Den första plastpåsen kom till på det lilla företaget Celloplast i Norrköping. Hemma i vd:n Curt Lindquists gillestuga klippte Curt och en medarbetare till plasten med sax och svetsade samman bitarna med ett strykjärn.

Vad betyder Ftalatfri?

Det betyder att vi, där det inte finns tillräcklig med information om hur ett ämne påverkar människa och miljö, hellre väljer att utesluta det än att tillåta det. För ftalater har Svanen ett generellt förbud mot alla ftalater i våra produktgrupper.

Vilken plast är livsmedelsgodkänd?

PET. PET (Polyethylene Terephthalate) används som material för tillverkning av förpackningar som flaskor och behållare för livsmedelsprodukter. PET är ett användbart material på grund av dess stabilitet, låga vikt och transparenta utseende vilket gör att det passar bra för exponering av livsmedel.

Vilken plast ska man undvika?

Många plastprodukter är märkta med en siffra i en trekantig återvinningssymbol, som berättar vilken sorts plast produkten huvudsakligen är gjord av. Välj bort plast med sifforna 3, 6 och 7 så undviker du de mest hälsovådliga plasterna.

Introduction to Polymers – Lecture 1.1. – What are polymers?

Polymers: Crash Course Chemistry #45

GCSE Chemistry – What is a Polymer? Polymers / Monomers / Their Properties Explained #23

Lämna en kommentar