Vad är presstöd?

Vad menas med presstöd?

Presstödet är ett rättighetsstöd, det vill säga att om tidningen uppfyller alla kriterier får den alltid stöd, medan mediestödet delas ut i mån av medel. Kraven som medierna ska uppfylla för att få stöd regleras i presstödsförordningen respektive mediestödsförordningen.

Hur mycket får man i presstöd?

Förordning (2018:1729). 9 § Har upphävts genom förordning (2008:1341). 10 § För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 7 § lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 351 000 kronor.

Vilka tidningar får presstöd?

De tidningar som ännu inte har behandlats kommer att hanteras vid nämndens sammanträde den 23 februari 2022. Bland de nya tidningarna som nu beviljats driftsstöd för första gången finns Fempers Nyheter och Bulletin, två helt digitala tidningar, som får stöd retroaktivt för en del av 2021 och för 2022.

Hur ansöker man om presstöd?

Några av de grundläggande kraven för att få stöd är:
  1. Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär.
  2. Tidningen kan vara tryckt eller digital.
  3. Tidningen ska ges ut regelbundet, minst en gång per vecka.
  4. Tidningen ska ha minst 1 500 betalande prenumeranter (upplaga).

Vad menas med presstöd och varför är det viktigt?

Presstöd var ett ekonomiskt bidrag från staten till tidningar, främst dagspress. Sedan 1 februari 2019 har det ersatts med mediestöd som även omfattar nätpublikationer. Syftet med de svenska press- och mediastöden är att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen.

Vilka tidningar får presstöd 2020?

De fem tidningar som får driftsstöd för första gången är tidningarna:
  • ATL (5 523 000 kronor)
  • Norrbottens-Kuriren (20 155 300 kronor)
  • Sydsvenskan (31 660 750 kronor)
  • Upsala Nya Tidning (25 696 000 kronor)
  • Vestmanlands Läns Tidning (21 871 300 kronor)
4 mars 2020

Hur mycket får Aftonbladet i presstöd?

Redaktionsstödet 2021: Här är de 12 mediehusen som plockar hem mest stödpengar. Expressen och Aftonbladet beviljas 3,5 miljoner kronor vardera i redaktionsstöd. 106 mediebolag får dela på 91 miljoner kronor i redaktionsstöd, som mediestödsnämnden delar ut för i år.

Får Dagens Industri presstöd?

Mediestödsnämnden delar i år ut 75 miljoner kronor mer än 2019. Mediestödsnämnden har beslutat att 72 nyhetstidningar ska totalt 600 miljoner i presstöd under 2020.

Vad är typiskt för morgontidningar?

Morgontidning är en typ av dagstidning. Morgontidningen trycks i allmänhet kring midnatt, och når prenumeranterna under natten och morgonen, oftast utdelade av ett tidningsbud. Vissa morgontidningar uppbär presstöd. Läsandet av morgontidningar har sjunkit under 2000-talet.

Vilka får Mediestöd?

Allmänt om stöd till medier

Det finns två former av ekonomiskt stöd som nyhetsmedier kan söka – presstöd och mediestöd. Dessa ekonomiska stöd från staten finns för att främja en mångfald av nyhetsmedier både på en nationell och lokal nivå samt stärka närvaron av medier även i svagt bevakade områden i landet.

Får Bulletin presstöd?

Bulletin beviljades driftstöd på 5 miljoner kronor i år. Nu stryps utbetalningarna. Myndigheten för press, radio och tv stryper utbetalningarna av driftstöd till Bulletin. I december kom beskedet att Bulletin beviljats 5 miljoner kronor i driftstöd för 2022.

Vad är tidningsdöden?

De senaste åren har det pratats mycket kring begreppet tidningsdöden inom mediebranschen. Redan 2001 skrev Anne Jalakas (2001) en dyster krönika där hon målar upp en dystopisk bild av tidningarnas framtid genom att fokusera på avskedande av journalister och samarbeten mellan olika tidningar.

Vilka var de största tidningarna i Sverige under slutet av 1800 talet?

Lista på tidningar som startade under 1800talet

1837 Norrlands-Posten (lades ned 1956.) 1838 Östgöta-Correspondenten (2019 ges tidningen fortfarande ut.) 1841 Barometern (2019 ges tidningen fortfarande ut.) 1859 Göteborgs-Posten (2019 ges tidningen fortfarande ut.)

Press support in Sweden

Presstöd och Soran – Samtidigt 138

PRESSTÖD OCH ETC

Lämna en kommentar