Vad är provanställning?

Vad menas med en provanställning?

Provanställning är en visstidsanställning som får vara högst 6 månader lång. Syftet är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. Utgångspunkten för provanställning är att arbetsgivaren innan denne anställer har gjort en bedömning att företaget har behov av en tillsvidareanställning .

Får man lön om man är provanställd?

Vid provanställning ska du självklart få lön som vid vilken annan anställningsform som helst. Vissa arbetsgivare erbjuder lägre lön under provanställningen, med löfte om en höjning då du blir tillsvidareanställd. Du bör då inskrivet i ditt anställningsavtal att lönen ska justeras vid ett bestämt datum.

Vad gäller för regler vid provanställning?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 6 § kan arbetsgivare och arbetstagare avtala om provanställning. Det är en form av tidsbegränsad anställning som får vara i högst sex månader. Därefter övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Kollektivavtal kan ha särskilda regler för provanställning.

Kan man få sparken om man är provanställning?

Arbetsgivaren får dock avsluta anställningen av vilken anledning som helst. Vid provanställning behöver det inte föreligga någon saklig grund för uppsägning likt det behöver vid andra anställningsformer. Observera dock att rätten att avsluta provanställningen är ömsesidig.

Vad gäller vid att säga upp en provanställning?

Om du har en provanställning och antingen vill avsluta den i förtid eller inte vill fortsätta i en tillsvidareanställning ska du lämna ett skriftligt besked till din chef samtidigt som du berättar att du vill sluta.

Kan man säga upp sig från en provanställning?

Normalt sett är uppsägningstiden vid provanställning 2 veckor för arbetsgivaren (31 § LAS). För arbetstagaren finns det däremot ingen uppsägningstid under prövotiden. Detta innebär att arbetstagaren kan säga upp sig med omedelbar verkan och alltså lämna jobbet redan samma dag som denne säger upp sig.

Får man provanställa två gånger?

Prövotiden får inte sträcka sig längre än sex månader och prövotiden får inte heller upprepas. Det är dock okej att avtala om kortare prövotid och också förlänga en sådan kortare prövotid, förutsatt att prövotiden totalt sett inte överstiger sex månader.” skriver Anneli Lönnborg i krönikan.

Måste man skriva nytt avtal efter provanställning?

Om provanställningen övergår till en tillsvidareanställning så fortsätter de villkor som finns i provanställningsavtalet att gälla. Det går att upprätta ett nytt avtal för tillsvidareanställningen, men det är inte nödvändigt.

Vilka två sakliga grunder finns för uppsägning?

Uppsägning ska vara sakligt grundad enligt 7 § LAS. I praktiken ska en uppsägning ske på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. En uppsägning på grund av personliga skäl ska även föregås av en underrättelse enligt 30 § LAS (”LAS-varning”).

Vilka problem kan uppstå vid en provanställning?

En arbetstagare som inte har fått den sedvanliga fristen kan gentemot arbetsgivaren hävda att hen har rätt till den för att få rättmätig lön för tiden. Ett avsteg från tvåveckorsfristen kan emellertid i sig inte generera att arbetstagaren har rätt till en tillsvidareanställning.

Kan man gå på dagen under provanställning?

– När det gäller en provanställning är det faktiskt så att arbetsgivaren kan avbryta uppsägningen utan att motivera närmare varför och även att du kangå på dagen, säger Elisabeth Thorsson, en av medlemmarnas rådgivare på Unionen.

Måste uppsägning av provanställning vara skriftlig?

Beskedet till den anställde om att provanställningen ska upphöra måste lämnas minst två veckor i förväg. Besked om att provanställningen kommer att upphöra måste inte vara skriftligt. För att undvika diskussioner och tvister bör besked från arbetsgivaren vara skriftligt.

Får man högre lön när man blir fast anställd?

Har du en tidsbegränsad anställning och blir erbjuden en förlängning, en ny tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning , så har du också ett utmärkt tillfälle att förhandla en ny lön.

Avslutande av provanställning

Dina rättigheter som vikarie – att tänka på inför sommarjobbet – Nyhetsmorgon (TV4)

Lag om anställningsskydd – Del 4 – Anställningsformer

Lämna en kommentar