Vad är radikalisering?

Vad innebär ordet radikalisering?

radikalisering, processen då en individ blir mer radikal avseende ideologisk eller religiös uppfattning.

Vad är en extremist?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Hur går radikalisering till?

FBI beskriver radikaliseringsprocessen i fyra steg: preradikalisering, identifikation, indoktrinering och handlande. Preradikalisering: personen kommer för första gången i kontakt med sin tro eller nya idévärld, genom internet eller via introduktion till ett nytt sammanhang.

Vad orsakar radikalisering och extremism?

Det finns flera orsaker till extremism eller att någon hamnar i ett radikaliserat tänkande eller grupp. Varje individ är unik. Vissa faktorer gör att det är större risk att hamna i våldsbejakande extremism, och andra faktorer skyddar oss från att göra det. Detta kallas för riskfaktorer och skyddsfaktorer.

Vilka är de fyra huvudtyperna av extremism enligt säkerhetspolisen?

I Säkerhetspolisens uppdrag ingår att skydda demokratin och motverka våldsbejakande extremism. De tre huvudsakliga extremistmiljöerna i Sverige är för närvarande den våldsbejakande islamistiska miljön, våldsbejakande högerextremistiska miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska miljön.

Vem radikaliseras?

Personer som saknar känslan av identitet och mening i livet, och därför upplever rotlöshet, löper större risk för att radikaliseras och ansluta sig till fundamentalistiska grupper. Sökord: radikalisering, radikaliseringsprocess, extremism och fundamentalism.

Hur påverkar extremism samhället?

Vacuumet som uppstår när samhället har trätt tillbaka måste fyllas av någon aktör, säger Magnus Ranstorp. – Det extremistiska våldet har förmågan att skapa motsättningar i samhället. Oavsett om vi talar om vit makt eller islamistisk extremism är jag orolig för hur de kan förändra samhällsklimatet.

Vad kan vara en bidragande anledning till att en person dras till våldsbejakande extremism?

Inom forskningen diskuterar man vad det är som för människor in i våldsbeja- kande extremism, men också vad det är som gör att en person så småningom lämnar den. Det finns inga enkla svar på varför barn och unga vuxna dras in i våldsbejakande extremism.

Vad kan vara ett kännetecken på att en person är på väg att radikaliseras?

När en person är på väg att radikaliseras kan personen tänka sig att gå igenom ett antal steg för att bli antidemokratisk eller får för sig att använda våld i något ideologiskt syfte. Personer som är på väg att bli radikaliserade ändrar ofta sina invanda mönster och beteenden.

Vilka blir extremister?

– En typ är personer som är ideologiskt och politiskt motiverade. De är ofta resursstarka, har starka åsikter, är i sina egna ögon idealister och återfinns ofta i ledarpositioner. – En annan typ är personer som främst går med av sociala anledningar.

Vilka av följande grupper kan potentiellt utgöra ett Insiderhot?

Ett exempel som ofta tas upp är en missnöjd anställd eller tidigare anställd som kan visa sig utgöra ett större hot än en extern infiltratör på grund av personens erfarenhet och kunskap om miljön.

Vad är våldsbejakande radikalisering?

Begreppet våldsbejakande radikalisering syftar på den process då en person eller grupp börjar bejaka våld i politiskt eller ideologiskt syfte. Det finns inte bara ett sätt att radikaliseras utan processen är ofta komplex och kan ske samtidigt på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Forskare förklarar: Radikalisering

I mötet med radikaliserade patienter – hur ska vården agera?

”Radikalisering kan gå väldigt snabbt” – Nyhetsmorgon (TV4)

Lämna en kommentar