Vad är radioaktiva ämnen?

Vilka radioaktiva ämnen finns det?

Radioaktiva grundämnen i egentlig mening är alla grundämnen efter bly i det periodiska systemet (inklusive vismut), samt teknetium och prometium. Följande grundämnen (såsom radium, radon och astat) förekommer naturligt som sönderfallsprodukter i uranserien och toriumserien.

Vad menas med att ett ämne är radioaktivt?

Atomkärnor som faller sönder av sig själva, kallas radioaktiva. Strålningen kallas joniserande strålning. Atomer med lika många protoner, men olika många neutroner, kallas för isotoper. Det är vanligt att vissa isotoper av ett ämne är radioaktiva.

Vad är det för speciellt med radioaktiva ämnen?

Radioaktiva ämnen har atomer vars kärnor faller sönder och bildar mindre atomkärnor, alltså andra grundämnen. En bråkdel av massan blir strålning och värme.

När blir radioaktivitet farligt?

Strålsjuka. Ifall hela kroppen exponeras för en mycket hög stråldos (över en sievert, det vill säga 1000 millisievert) under en kort tid, utvecklas strålsjuka. En stråldos på mer än 8 sievert under en kort tid leder med stor sannolikhet till döden. Strålsjuka beror på omfattande celldöd.

Vilka tre olika typer av radioaktiv strålning finns det?

Joniserande strålning kan delas in i elektromagnetisk strålning, en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält (gammastrålning och röntgenstrålning) och partikelstrålning, en ström av partiklar från atomkärnor (alfa-, beta- och neutronstrålning).

Var finns radioaktiv strålning?

Strålning kommer från solen, från radon i byggmaterial eller i marken, från datorn och mobilen, från röntgenundersökningar, från solarium och brandvarnare med mera. Radioaktiva ämnen som avger strålning finns i små mängder i viss mat och inuti vår egen kropp.

Vad menas med att ett ämne är radioaktivt Quizlet?

Radioaktivitet kan slå bort elektroner från atomerna och molekylerna i cellerna. Då förvandlas atomerna till joner. Denna strålning är joniserande.

Varför faller atomkärnor sönder?

Radioaktiva ämnen innehåller för många neutroner i atomkärnan i förhållande till antalet protoner. Det gör atomerna instabila, och för att skapa stabilitet, avger de strålning – eller sönderfaller. Atomens storlek avgör vilken slags strålning den avger.

Är radioaktivt korsord?

Synonymer till radioaktivt ämne
  • astat,
  • uran.

Varför sker Alfasönderfall?

Att alfasönderfall är vanligt bland atomkärnor beror på att alfapartiklarna är väldigt stabila och starkt bundna system, med en liten massa i förhållande till massan hos de fyra ingående nukleonerna. De avges framför allt när det är gynnsamt för atomkärnan att avge en lätt produkt men med en stor frigjord energi.

Vad orsakar radioaktivt?

Radioaktivitet kännetecknas av att det inte är några externa krafter eller energikällor inblandade utan kärnan sönderfaller spontant. Det finns kärnreaktioner med extern påverkan som kan leda till att kärnor hamnar i ett lägre energitillstånd (som fission och fusion), men detta behöver inte vara radioaktivitet.

Vilka strålningar finns det?

  • Radiovågor.
  • Mikrovågor.
  • Infraröd strålning.
  • Synligt ljus.
  • Ultraviolett strålning.
  • Röntgenstrålning.
  • Gammastrålning.

Vad är strålsjuka?

Svar: Om en person utsätts för extremt höga stråldoser (>1000 mSv) under en mycket kort tid, kan man drabbas av akut strålsjuka. Kroppen kan då reagera med symtom som kräkning eller medvetslöshet. Även hudförändringar kan förekomma. Det som händer vid akut strålsjuka är att cellerna i livsviktiga organ slutar fungera.

Hur stor är bakgrundsstrålningen?

Den naturliga strålningen som vi dagligen får från rymden, vår egen kropp och marken (radon undantaget) ger under ett år en stråldos på 1-2 millisievert (mSv). Omräknad per timme ger den naturliga strålningen en stråldos på 0,0001-0,0002 millisievert (mSv).

Vad är strålskador?

Akuta strålskador är skador på vävnader och organ som leder till att vävnaden eller organets funktion försämras eller upphör.

Radioaktivitet

Hur farligt är radioaktiv strålning?

Radioaktivitet och strålning

Lämna en kommentar