Vad är reklamera?

Vad innebär att reklamera vara?

Reklamationsrätt är din rätt att klaga på fel i en vara eller tjänst som du har köpt. I Sverige har du reklamationsrätt i tre år, och inom EU i minst två år.

Hur reklamera man en vara?

Reklamera skriftligt

Det finns inga krav på hur du ska reklamera (klaga på felet), men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen. Då kan du bevisa att du har klagat och att du har gjort det i rätt tid. Du kan till exempel skicka ett mejl. Tänk på att spara mejlet som bevis.

Vad betyder begreppet reklamation?

Att reklamera innebär att du kontaktar säljaren och berättar vad som är fel med den vara eller tjänst som du har köpt och kräver att säljaren rättar till felet. I Sverige har du alltid tre års reklamationsrätt. Inom EU kan du reklamera en vara i två år.

Hur skriver jag ett reklamationsbrev?

För varor och tjänster köpta inom EU uppgår reklamationstiden till minst två år, när denna period har passerat fallerar alltså rätten att reklamera. I reklamationsbrevet ska det framgå vilken vara eller tjänst det gäller och vilket fel som uppstått. Det bör vidare framgå vilka åtgärder som köparen vill göra gällande.

Hur lång ångerrätt har man?

Konsumenter har som grundregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler, men det finns vissa undantag. Om du säljer en vara börjar ångerfristen gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan. Om du säljer en tjänst börjar ångerfristen gälla dagen efter att avtalet ingåtts.

När kan man göra en reklamation?

Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera en felaktig vara i upp till tre år efter köp. Reklamera så snart som du upptäcker felet och senast inom två månader. Vänd dig till butiken eller där du köpt varan. Det ska gälla ett så kallat ursprungligt fel och inte något som du själv har orsakat.

Vad är ett öppet köp?

Öppet köp och bytesrätt innebär att konsumenten kan köpa en vara men sedan ändra sig inom en bestämd tid. Det är upp till dig om du vill erbjuda öppet köp och/eller bytesrätt. Det är många företagare som erbjuder öppet köp och/eller bytesrätt.

Konsumentvägledning: Garanti, reklamation och ångerrätt

Sara om konsumenträttigheter

Helt rätt – Konsumenträttigheter (7 min)

Lämna en kommentar